Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis
SŁOWO WSTĘPNE

Mgr Dobrochna Minich
Zamknięcie konkursu naukowego "Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania" | str. 7

ARTYKUŁY

ANALIZA INSTYTUCJONALNA

Dr Elżbieta Kurzępa, dr Katarzyna Kurzępa-Dedo
Analiza instytucjonalna ustawy z 19.04.2013 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych | str. 13

TEORIA PRAWA

Mgr Witold Górny
Rozmaite oblicza doskonałej niedoskonałości. Rozważania nad wpływem sposobu postrzegania prawa na proces jego interpretacji | str. 41

ADMINISTRACYJNE PRAWO MATERIALNE

Dr hab. Przemysław Szustakiewicz
Definicja informacji publicznej w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego | str. 53

Dr Renata Cybulska, dr Jarosław Rokicki
Tajemnica przedsiębiorcy w ustawie o dostępie do informacji publicznej oraz w postępowaniu o zamówienie publiczne | str. 62

PRAWO KONSTYTUCYJNE

Mgr Krzysztof Otręba
Odrzucenie "mitu" o apolityczności Trybunału Konstytucyjnego - czy możliwe i czy pożądane? | str. 78

PRAWO PROCESOWE

Dr Joanna Wegner-Kowalska
Idea mediacji w postępowaniu administracyjnym | str. 89

PRAWO PODATKOWE

Dr Rafał Bernat
Stosowanie zasady in dubio pro tributario. Komentarz do Interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 29.12.2015 r. (PK4.8022.44.2015) | str. 101

USTRÓJ ADMINISTRACJI

Dr Agata Barczewska-Dziobek
Cooperation of non-governmental organisations with public administration as implementation of the constitutional principle of subsidiarity [Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną jako realizacja konstytucyjnej zasady subsydiarności] | str. 109

SPRAWOZDANIA

Dr Dorota Fleszer, Dr Katarzyna Płonka-Bielenin
Konferencja Naukowa "Własność w systemie prawa" z cyklu "Stosowanie prawa w praktyce", Sosnowiec, 20 kwietnia 2016 r. | str. 119

W NASTĘPNYM NUMERZE | str. 126

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 1896-8996 , Format: B5 (176 x 250 mm) , 128
Rodzaj: Czasopisma , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo gospodarcze
Kod: NEP-0009:201610 Miejsce wydania: Warszawa