Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis
SŁOWO WSTĘPNE

Prof. Agata Jurkowska-Gomułka
Administracja a polityki publiczne | str. 5

ARTYKUŁY

ADMINISTRACJA A STRATEGIE I POLITYKI PUBLICZNE

Mgr Barbara Zaręba-Teterycz
Problemy definicyjne: polityka publiczna a zadania publiczne | str. 7

Dr Bogusław Kotarba
Uwarunkowania polityki publicznej na poziomie lokalnym | str. 19

Dr Anna Kołomycew
Formy współpracy jednostek terytorialnych. Od instytucjonalizacji do współpracy sieciowej | str. 31

Dr Marta Pomykała
Formy prawne planowania strategicznego w systemie bezpieczeństwa państwa | str. 43

Dr Agnieszka Żywicka
Strategia jako instrument usprawniający funkcjonowanie centralnej administracji miar w kontekście jej zadań ustawowych na przykładzie "Celów strategicznych Głównego Urzędu Miar na lata 2010-2015" | str. 55

Mgr Ewa Lotko, dr Urszula K. Zawadzka-Pąk
Zarządzanie długiem publicznym jako rodzaj polityki publicznej | str. 64

Dr hab. Anna Haładyj
Polityka ochrony środowiska - polityka sektorowa czy zintegrowana? | str. 77

Mgr Piotr Schmidt
Centralizacja wykonywania zadań publicznych gminy na przykładzie Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu | str. 89

SPRAWOZDANIA

Mgr Dorota Przeklasa, mgr Dominika Sobańska
Administracja a strategie i polityki publiczne (Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Rzeszów, 19-20.11.2015 r.) | str. 100

W NASTĘPNYM NUMERZE | str. 106

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 1896-8996 , Format: B5 (176 x 250 mm) , 108
Rodzaj: Czasopisma , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo gospodarcze
Kod: NEP-0009:201609 Miejsce wydania: Warszawa