Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis
ARTYKUŁY

Instytucje prawa publicznego

Dr Mariusz Śladkowski
Gwarancje niezawisłości sędziowskiej w Polsce i w Kazachstanie. Analiza prawnoporównawcza | str. 9

Administracyjne prawo materialne

Mgr Magdalena Alicja Czajecka
Kilka uwag prawnych do ustawy o leczeniu niepłodności | str. 20

Mgr Tomasz Jafra
Paradygmaty i skutki decyzji administracyjnej w przedmiocie zmiany imienia i nazwiska | str. 33

Prawo procesowe

Dr Bogusława Dobkowska, dr Kamil Klonowski
Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji ustalającej warunki zabudowy | str. 42

Mgr Jacek Markowski
Obowiązek sporządzenia przez biegłego opinii w postępowaniu administracyjnym a zakaz zmuszania do świadczenia pracy przymusowej lub obowiązkowej | str. 55

Ustrój administracji

Dr Magdalena Gurdek
Stosowanie analogii w procedurze wyborczej wójta | str. 63

Dr Jacek Jaworski, dr Paweł Sosnowski
Zniesienie samorządu zawodowego urbanistów. Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24.03.2015 r. | str. 75

Mateusz Judziński
Wstępna ocena zmian w procedurze tworzenia stowarzyszeń wprowadzonych nowelizacją z 25.09.2015 r. ustawy - Prawo o stowarzyszeniach | str. 90

Mgr Renata Płaszowska
Organizacja organów ochrony zabytków | str. 97

Mgr Maksymilian Tomica
Geneza i prawny zakres działalności Inspekcji Transportu Drogowego. Zagadnienia wybrane | str. 108

RECENZJE

Dr Tomasz Dąbrowski
Dawid Sześciło, Samoobsługowe państwo dobrobytu. Czy obywatelska koprodukcja uratuje usługi publiczne?, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2015, ss. 204 | str. 120

SPRAWOZDANIA

Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Paśnik
Sprawozdanie z konferencji pt. "Reprywatyzacja w orzecznictwie sądów", odbytej 26 lutego 2016 r. w Sądzie Najwyższym | str. 129

W NASTĘPNYM NUMERZE | str. 135

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 1896-8996 , Format: B5 (176 x 250 mm) , 140
Rodzaj: Czasopisma , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo gospodarcze
Kod: NEP-0009:201606 Miejsce wydania: Warszawa