Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis
ARTYKUŁY

TEORIA PRAWA/THEORY OF LAW

Mgr Kalikst Nagel
Inherent dignity of a human being and the principle of a democratic state of law [Przyrodzona godność człowieka a zasada demokratycznego państwa prawnego] | str. 9

INSTYTUCJE PRAWA PUBLICZNEGO

Prof. zw. dr hab. Zbigniew Kmieciak, dr Joanna Wegner-Kowalska
O ułomności formuły sądowej kontroli uznania administracyjnego | str. 17

Dr hab. Piotr Stec
Uniwersytet nowego wzoru | str. 33

Mgr Maciej Hadel
Nadużycie prawa w prawie administracyjnym | str. 46

ADMINISTRACYJNE PRAWO MATERIALNE

Dr hab. Piotr Ruczkowski
Stowarzyszenia zwykłe w świetle przepisów znowelizowanej ustawy - Prawo o stowarzyszeniach | str. 58

Mgr Paulina Wróblewska
Zasada jawności działań administracji a prawo dostępu do dokumentów wewnętrznych na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej | str. 66

PRAWO PROCESOWE

Prof. dr hab. Tadeusz Woś, mgr Jakub Grzegorz Firlus
Reguły eliminowania dwutorowości kontroli ostatecznych decyzji administracyjnych - krytyczna analiza wyroku NSA z 9.10.2013 r. (II FSK 2497/13) | str. 75

Mgr Robert Siuciński
Idea kodyfikacji postępowania administracyjnego w Iberoameryce | str. 92

Mgr Artur Fojt
Z problematyki egzekucji z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym | str. 104

USTRÓJ ADMINISTRACJI

Mgr Piotr Mączyński
Wykonywanie zadań jednostek samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym z perspektywy plural policing | str. 118

RECENZJE

Prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz
Iwona Bogucka, Tomasz Pietrzykowski, "Etyka w administracji publicznej", wyd. 4, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, ss. 254 | str. 127

W NASTĘPNYM NUMERZE | str. 130

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 1896-8996 , Format: B5 (176 x 250 mm) , 132
Rodzaj: Czasopisma , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo gospodarcze
Kod: NEP-0009:201605 Miejsce wydania: Warszawa