Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis
ARTYKUŁY

PAŃSTWO A RELIGIE

Dr hab. Paweł Borecki
Państwo laickie w świetle dorobku współczesnego konstytucjonalizmu europejskiego | str. 9

Dr Grzegorz Maroń
Mowa "antymuzułmańska" jako realizacja konstytucyjnej wolności słowa w świetle orzecznictwa sądów USA | str. 25

Dr Wiesław Śniecikowski
Prawo osób wierzących do uzewnętrzniania religii | str. 45

ADMINISTRACYJNE PRAWO MATERIALNE

Mgr Robert Kałuża, dr Marcin Jędrasik
Projekty hybrydowe w systemie wdrażania funduszy europejskich na lata 2014-2020 | str. 64

PRAWO KONSTYTUCYJNE

Dr Edyta Tkaczyk
Opracowywanie projektów aktów normatywnych wykonujących prawo Unii Europejskiej na szczeblu rządowym. Wybrane zagadnienia | str. 75

PRAWO PROCESOWE

Mgr Sylwia Skowronek
Wszczęcie postępowania administracyjnego z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej | str. 89

PRAWO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Mgr Paweł Słowik
Zakres podmiotowy i przedmiotowy uprawnień nadzorczych Komisji Nadzoru Finansowego w odniesieniu do transakcji menedżerskich w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku | str. 100

Dr Jakub H. Szlachetko
Kwalifikacja prawna działalności zarobkowej organizacji pozarządowych w świetle przepisów ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji | str. 107

SPRAWOZDANIA

Angelika Koman, Piotr Kobylski
Podatki i opłaty samorządowe - problemy dogmatyczne i orzecznicze. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 8 stycznia 2016 r. | str. 118

W NASTĘPNYM NUMERZE | str. 123

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 1896-8996 , Format: B5 (176 x 250 mm) , 124
Rodzaj: Czasopisma , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo gospodarcze
Kod: NEP-0009:201604 Miejsce wydania: Warszawa