Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis
ARTYKUŁY

INSTYTUCJE PRAWA PUBLICZNEGO

Mgr Sławomir Zwolak
Istota wolności budowlanej | str. 9

ADMINISTRACYJNE PRAWO MATERIALNE

Dr Karolina Szuma
Z problematyki ustalania granic aglomeracji według przepisów ustawy - Prawo wodne | str. 18

Mgr Paula Białkowska
Reguła zachowania poufności w prawie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - zagadnienia wybrane | str. 28

Mgr Dominika Sobańska
Rozwiązania polskie w sprawie pochówków | str. 39

PRAWO KONSTYTUCYJNE

Mgr Kalikst Nagel
On the meaning of Art. 30 of the Constitution (in the light of Ryszard Sarkowicz's conceptions of levels of legal interpretation) [O znaczeniu art. 30 Konstytucji RP (w świetle Ryszarda Sarkowicza koncepcji poziomowej interpretacji tekstu prawnego)] | str. 56

PRAWO PROCESOWE

Dr Paweł Daniel
Naruszenie przepisów prawa własności jako źródło legitymacji do wniesienia skargi na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego | str. 64

Sędzia Tomasz Grossmann, dr hab. Wojciech Piątek
Zdolność sądowa i procesowa stowarzyszenia zwykłego w postępowaniu sądowoadministracyjnym | str. 77

MATERIALNE ŹRÓDŁA PRAWA

Mgr Dominika Łazarz
Złowrogi cień GMO. Geneza ustawy z 13.07.2012 r. o zmianie ustawy o paszach | str. 96

SPRAWOZDANIA

Mgr Kalikst Nagel
"Maciej Zieliński's conception of legal interpretation" National Academic Conference dedicated to Professor Maciej Zieliński, a Scholar and a Teacher, Adam Mickiewicz University, Poznań, 19th October 2015 [Ogólnopolska Konferencja Naukowa dedykowana Profesorowi Maciejowi Zielińskiemu, Uczonemu i Nauczycielowi, pn. "Macieja Zielińskiego koncepcja wykładni prawa", Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 19 października 2015 r.] | str. 121

W NASTĘPNYM NUMERZE | str. 124

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 1896-8996 , Format: B5 (176 x 250 mm) , 128
Rodzaj: Czasopisma , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo gospodarcze
Kod: NEP-0009:201603 Miejsce wydania: Warszawa