Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis
ARTYKUŁY

TEORIA PRAWA / THEORY OF LAW

Dr Marcin Pieniążek
Paul Ricoeur's concept of metaphor and its application in the analysis of the legal text [Paula Ricoeura koncepcja metafory i jej zastosowanie w analizie tekstu prawnego] | str. 7

INSTYTUCJE PRAWA PUBLICZNEGO

Dr Jolanta Pacian
Obowiązek prawnej ochrony życia i zdrowia a eutanazja, kryptanazja i wspomagane samobójstwo | str. 19

PRAWO PROCESOWE

Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Paśnik
O niektórych aspektach nowelizacji prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi | str. 31

ZATRUDNIENIE W ADMINISTRACJI

Dr Stefan Płażek
Po co stosunki pracy z powołania? | str. 46

USTRÓJ ADMINISTRACJI

Dr Magdalena Gurdek
Skutki łączenia mandatu radnego z mandatem lub funkcją wójta | str. 64

MATERIALNE ŹRÓDŁA PRAWA

Mgr Michał Kania
Geneza ustawy z 13.12.2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych | str. 77

Dr hab. Filip Grzegorczyk, prof. UEK, dr Grzegorz Miś
Stosowanie prawa administracyjnego w działalności gospodarczej jako czynnik ryzyka prawnego (część II) | str. 98

W NASTĘPNYM NUMERZE | str. 106

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 1896-8996 , Format: B5 (176 x 250 mm) , 108
Rodzaj: Czasopisma , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo gospodarcze
Kod: NEP-0009:201602 Miejsce wydania: Warszawa