Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis
ARTYKUŁY

INSTYTUCJE PRAWA PUBLICZNEGO

Dr Grzegorz Maroń
Mowa "antymuzułmańska" i "antyimigrancka" w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu | str. 9

PRAWO KONSTYTUCYJNE

Mgr Paweł Malec-Lewandowski
Naruszenia Zasad Etyki Poselskiej w świetle uchwał Komisji Etyki Poselskiej w latach 1998-2015 | str. 29

PRAWO PROCESOWE

Dr hab. Marian Liwo
Egzekwowanie obowiązków od podmiotów nawiązujących stosunek pracy i służbowy w postępowaniu kontrolnym i administracyjnym | str. 41

PRAWO PODATKOWE

Dr hab. Tomasz Wołowiec
Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym a obowiązek poboru opłaty uzdrowiskowej | str. 64

MATERIALNE ŹRÓDŁA PRAWA

Dr hab. Filip Grzegorczyk, prof. UEK; dr Grzegorz Miś
Stosowanie prawa administracyjnego w działalności gospodarczej jako czynnik ryzyka prawnego (część I) | str. 74

Mgr Anna Wójtowicz-Dawid
Kontrola zarządcza jako instytucja zarządzania ryzykiem w partnerstwie publiczno-prywatnym | str. 82

GLOSY

Dr Tomasz Moll
Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 3.02.2012 r. (III SA/Wr 694/11) | str. 90

RECENZJE

Dr Tomasz Dąbrowski
Dawid Sześciło, Rynek. Prywatyzacja. Interes publiczny. Wyzwania urynkowienia usług publicznych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2014, ss. 179 | str. 97

PO ZAMKNIĘCIU NUMERU | str. 107

SKOROWIDZ ZA ROK 2015

Dr Andrzej Adamczyk
Skorowidz za rok 2015 | str. 109

W NASTĘPNYM NUMERZE | str. 119

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 1896-8996 , Format: B5 (176 x 250 mm) , 122
Rodzaj: Czasopisma , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo gospodarcze
Kod: NEP-0009:201601 Miejsce wydania: Warszawa