Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis
ARTYKUŁY

ADMINISTRACYJNE PRAWO MATERIALNE

Dr Anna Szyszka
Uwagi o operacie szacunkowym w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str. 9

Dr Elżbieta Czarny-Drożdżejko
Ograniczenie wolności prasy w stanach nadzwyczajnych na tle polskich regulacji prawnych | str. 18

PRAWO PROCESOWE

Mgr Paweł Chmieliński
Środki komunikacji elektronicznej wykorzystywane w postępowaniu administracyjnym | str. 38

PRAWO PODATKOWE

Sędzia NSA Stanisław Bogucki, dr Marcin Romanowicz
Problem oprocentowania nadpłaty powstałej w wyniku uchylenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego po orzeczeniu niekonstytucyjności | str. 49

USTRÓJ ADMINISTRACJI/ADMINISTRATION SYSTEM

Dr Jarosław Czerw
Supervisory resolutions of the province governor declaring resolutions and orders of local government bodies invalid - theoretical and practical issues
[Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody stwierdzające nieważność uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego - zagadnienia teoretyczne i praktyczne] | str. 60

Dr Tomasz Moll
Zadania organów samorządu terytorialnego o charakterze cywilnoprawnym | str. 73

HISTORIA ADMINISTRACJI/THE HISTORY OF ADMINISTRATION

Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska
Constitutional basis for relations between the state and churches and other religious organizations
[Konstytucyjne podstawy relacji między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi] | str. 86

GLOSY

Dr Bolesław Kurzępa
Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 3 lipca 2014 r., III SA/Gd 346/14 | str. 102

SPRAWOZDANIA

Dr Dorota Fleszer
Sprawozdanie z Konferencji Naukowej "Stosowanie prawa administracyjnego w praktyce", Sosnowiec, 30 czerwca 2015 r. | str. 106

Mgr Artur Fojt
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej "Administracyjnoprawne regulacje w medycynie i farmacji" , Wrocław, 27 marca 2015 r. | str. 112

W NASTĘPNYM NUMERZE | str. 117

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 1896-8996 , Format: B5 (176 x 250 mm) , 118
Rodzaj: Czasopisma , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo gospodarcze
Kod: NEP-0009:201511 Miejsce wydania: Warszawa