Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis
ARTYKUŁY

INSTYTUCJE PRAWA PUBLICZNEGO

Dr Anna Rogacka-Łukasik
Stosowanie umów nienazwanych przez administrację publiczną | str. 9

Prof. nadzw. dr hab. Paweł Czubik
Nomina odiosa - czyli rzecz o karykaturalnym używaniu języka angielskiego w przekładach nazwisk pisanych cyrylicą w polskich dokumentach urzędowych | str. 22

ADMINISTRACYJNE PRAWO MATERIALNE

Dr Beata Bińkowska-Artowicz
Wpis do rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich | str. 31

Dr Marek Stych
Food labelling - new legal solutions
[Znakowanie produktów żywnościowych - nowe rozwiązania prawne] | str. 37

PRAWO PROCESOWE

Dr hab. Tadeusz Kiełkowski
Granice wznowionego postępowania administracyjnego w orzecznictwie sądów administracyjnych | str. 46

Dr Przemysław Ostojski
Egzekucja kar administracyjnych w Austrii | str. 59

PRAWO FINANSOWE

Dr Monika Münnich
Charakterystyka opłaty legalizacyjnej jako daniny publicznej | str. 69

Mgr Lesław Kolczyński
Krytycznie o nowelizacji ustawy o finansach publicznych oraz prawa upadłościowego i naprawczego | str. 80

USTRÓJ ADMINISTRACJI

Prof. nadzw. dr hab. Marian Liwo
Kontrola w administracji rządowej. Zagadnienia administracyjnoprawne | str. 85

Dr Monika Chlipała
Następstwo w prawie administracyjnym ustrojowym | str. 96

RECENZJE

Dr hab. Marek Mączyński
Marek Stych, "Wybrane zagadnienia ustrojowe jednostek pomocniczych w małych gminach", Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2014, ss. 365 | str. 104

Dr Piotr Feczko
Kazimierz Ostaszewski, "Partycypacja społeczna w procesie podejmowania rozstrzygnięć w administracji publicznej", Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 266 | str. 109

W NASTĘPNYM NUMERZE | str. 115

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 1896-8996 , Format: B5 (176 x 250 mm) , 116
Rodzaj: Czasopisma , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo gospodarcze
Kod: NEP-0009:201510 Miejsce wydania: Warszawa