Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis
ARTYKUŁY

TEORIA PRAWA

Dr Artur Kotowski
Tradycyjna teoria wykładni prawa Eugeniusza Waśkowskiego i jej znaczenie dla rozwoju polskiej egzegezy prawniczej | str. 9

Dr Marcin Pieniążek
Koncepcja prawnie relewantnego działania z perspektywy filozofii Paula Ricoeura | str. 35

ADMINISTRACYJNE PRAWO MATERIALNE

Mgr Urszula Fronczek
Podział działek wykorzystywanych na różne cele w świetle ustawy o gospodarce nieruchomościami | str. 44

Dr Katarzyna Małysa-Sulińska
Charakter normatywny aktów kształtujących ład przestrzenny | str. 55

Mgr Żaneta Stanek
Obowiązek zwrotu bonifikaty na podstawie art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami - aspekty cywilnoprawne | str. 67

PRAWO KONSTYTUCYJNE

Dr Mariusz Śladkowski
Udział gminy w sądowym postępowaniu o eksmisję z lokalu mieszkalnego w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej | str. 84

PRAWO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Mgr Jakub Grzegorz Firlus, mgr Krzysztof Michalak
Realizacja inwestycji w zakresie budowy obiektu jądrowego w Polsce - wybrane zagadnienia | str. 97

ADMINISTRATION SYSTEM [USTRÓJ ADMINISTRACJI]

Dr Tomasz Moll
Terms initiate mediation proceedings on the complaint of Art. 101 and 101a of the Local Government Act
[Warunki wszczęcia postępowania mediacyjnego w sprawie skargi z art. 101 i 101a ustawy o samorządzie gminnym] | str. 107

MATERIALNE ŹRÓDŁA PRAWA

Dr Marek Stych
Problemy komunalizacji portu na przykładzie portu we Władysławowie (wstępne ustalenia w projekcie badawczym) | str. 119

RECENZJE

Dr Piotr Feczko
Mark Van Hoecke (ed.), "Methodologies of Legal Research", Hart Publishing, Oxford 2013 | str. 130

W NASTĘPNYM NUMERZE | str. 133

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 1896-8996 , Format: B5 (176 x 250 mm) , 136
Rodzaj: Czasopisma , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo gospodarcze
Kod: NEP-0009:201509 Miejsce wydania: Warszawa