Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book



Dodaję do koszyka

Spis treści: 

ARTYKU??Y
Instytucje prawa publicznego
Dr Anna Kalisz
Poszerzanie mediacji w obszarze prawa publicznego
Administracyjne prawo materialne
Dr Renata Cybulska
Brak przymiotu informacji publicznej tzw. dokumentu wewnętrznego na przykładzie wybranych orzeczeń
Mgr Małgorzata Pabiańczyk
Uwarunkowania prawne realizacji substytucji leków przez apteki
Prawo konstytucyjne
Prof. nzw. dr hab. Paweł Chmielnicki
Prawne i praktyczne uwarunkowania lobbingu
Prawo procesowe
Dr hab. Grzegorz Dobrowolski
Postępowanie w sprawach górniczych
Dr Tomasz Moll
Przymiot strony w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę
Prawo podatkowe
Dr Damian Gil
Kluczowe problemy pociągnięcia do odpowiedzialności za zgodą sprawcy w postępowaniu karnym skarbowym
Ustrój administracji
Mgr Ewelina Dziuban
Realizacja zasady zespolenia w administracji rządowej w województwie
Dr Magdalena Gurdek
Skutki powierzenia radnemu przez wójta wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej
GLOSY
Mgr Hanna Nowak
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13 czerwca 2013 r., IV CSK 680/2012
SPRAWOZDANIA
Dr Marek Stych, mgr Paulina Bieś-Srokosz
Sprawozdanie z seminarium naukowego zorganizowanego przez Instytut Administracji Akademii im. J. Długosza w Częstochowie i Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa (Częstochowa, 1 kwietnia 2014 r.)
Hubert Mielnik, Joanna Nowak, mgr Paweł Szczęśniak
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej IV Zjazd Prawników-Administratywistów &bdquo,Formy nadzoru i kontroli administracji. Aktualne problemy badawcze&rdquo, (Lublin, 27,28 marca 2014 r.)

Ukryj