Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Spis treści: 

ARTYKU??Y
 ,

Podstawy badań nad genezą i efektywnością prawa

Dr Urszula Kosielińska-Grabowska

Teoretycznoprawne ujęcie skuteczności prawa

Dr Artur Kotowski

Wybrane problemy badań empirycznych w naukach prawnych

Mgr ??ukasz Górski

Interdyscyplinarne ujęcie prawa. Prawo jako system złożony

Dr Jakub Rzymowski

Konceptualizm prawniczy jako nowa metoda dokonywania wykładni i wyjaśniania obowiązywania prawa

 ,

Sterowanie zachowaniem adresata normy prawnej za pomocą wymiernych i niewymiernych korzyści i kosztów ujętych w normie prawnej

Dr Anna Kociołek-Pęksa, prof. zw. dr hab. Jerzy Menkes

Wartości u źródeł materialnych prawa międzynarodowego (studium wokół przypadku)

Dr Leszek Bielecki

Ustawa o służbie cywilnej. Kontrowersje natury prawnej dotyczące pracobiorcy jako źródła rozwiązań prawnych , zagadnienia wybrane

Dr Przemysław Malinowski

Komercjalizacja wyników prac naukowo badawczych jako próba ustawowej zmiany rzeczywistości

Dr Piotr Ruczkowski

Status prawny Polskiej Komisji Akredytacyjnej i jej uchwał oraz ich wpływ na sferę zewnętrzną działania administracji w świetle koncepcji demokratycznego państwa prawnego

 ,

Reguły gospodarowania jako źródło norm prawnych

Prof. nzw. dr hab. Andrzej Szplit, dr Marcin Szplit

W poszukiwaniu ładu praworządności w zrównoważonej gospodarce

Prof. nzw. dr hab. Jerzy Paśnik

Egzegeza norm determinujących nabycie energii elektrycznej przez odbiorcę i wybrane efekty ich stosowania

Dr hab. Filip Grzegorczyk, dr Jerzy Hejnar

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej (analiza ekonomiczna wybranych zagadnień prawnych)

Prof. nzw. dr hab. Paweł Chmielnicki

Źródła i efektywność regulacji dotyczących nabycia lokalu lub domu od dewelopera. Ocena wstępna

Mgr Anna Szafrańska

Nadzór i kontrola w zakresie wystawiania recept na leki refundowane przez lekarzy

Mgr Anna Wójtowicz-Dawid

Kontrola zarządcza w kontekście zmiany prawa, osiągania określonego celu oraz efektywności zmian

 ,

Reguły budowy relacji interpersonalnych jako źródło norm prawnych

Dr Maciej Borski
Czy cisza wyborcza ciągle jeszcze jest potrzebna?

Dr Jarosław Czerw

Wybór organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego , analiza aktualnego stanu prawnego i propozycje zmian w wybranych obszarach

Dr Bogusław Przywora

Głosowanie przez pełnomocnika w Polsce , próba analizy i podsumowania

Dr hab. Helena Szewczyk

Pracownicy i pracodawcy jako źródła oraz beneficjenci tworzonych przez siebie rozwiązań prawnych

Dr Marian Liwo

Służba publiczna a pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy

Dr Anna Korzeniewska-Lasota

Zróżnicowanie postępowań dyscyplinarnych

Dr Marek Stych

Wybrane zagadnienia administracyjnoprawne współpracy Władysławowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2014 roku

 ,
SPRAWOZDANIA
 ,

Dr Zbigniew Piepiora

Sprawozdanie z konferencji &bdquo,Pochodzenie i efektywność prawa&rdquo,, 21,22 września 2013 r., Toruń

Ukryj