Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Spis treści: 

ARTYKU??Y
TEORIA PRAWA
Prof. nzw. dr hab. Paweł Chmielnicki
Państwo, prawo, edukacja. Suplement do książki Andrzeja Korybskiego i Lesława Grzonki
INSTYTUCJE PRAWA PUBLICZNEGO
Mgr Magdalena Nadgowska-Makarewicz
Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa za niezgodne z prawem działanie funkcjonariuszy władzy wykonawczej
ADMINISTRACYJNE PRAWO MATERIALNE
Dr Piotr Ruczkowski
Nowe zasady prowadzenia zbiórek publicznych
Mgr inż. Michał Walczak
Doświadczenia na zwierzętach w świetle prawa unijnego a perspektywy polskie
Dr Marek Stych
Bezpieczeństwo żywności w projekcie ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności
Dr Hubert Kaczmarczyk
Zakaz uboju rytualnego w prawie polskim naruszeniem konstytucyjnego prawa do wolności religijnej?
PRAWO KONSTYTUCYJNE
Dr Beata Stępień-Załucka
Powszechność czynnego prawa wyborczego w nauce i orzecznictwie sądów oraz trybunałów
Mgr Zygmunt Drożdżejko
Ochrona prawdziwości danych i informacji oraz dóbr osobistych w trakcie kampanii wyborczej i referendalnej. Wybrane zagadnienia
Dr Edyta Tkaczyk
Prawo inicjatywy ustawodawczej Marszałka Sejmu wykonującego obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
GLOSY
Dr Jacek Jaśkiewicz
Glosa do wyroku składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 grudnia 2010 r., I FPS 7/10
 ,

Ukryj