Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Spis treści: 

 ,ARTYKU??Y
PRAWO KONSTYTUCYJNE
Mgr Iwona Wawrzeńczyk
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej a organy władzy sądowniczej , uwagi porządkujące
Mgr Maciej Pisz
Obywatelska inicjatywa ustawodawcza z art. 118 ust. 2 Konstytucji RP oraz europejska inicjatywa obywatelska , przedstawienie i porównanie obu instytucji
PRAWO PROCESOWE
Dr Bartosz Majchrzak
Problem określenia skutków obowiązywania zakazu reformationis in peius w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym
Mgr Wiktor Trybka
Wnoszenie pism procesowych drogą elektroniczną w postępowaniu sądowoadministracyjnym
USTRÓJ ADMINISTRACJI
Dr Grzegorz Maroń
Instytucja ślubowania radnego jednostki samorządu terytorialnego w polskim porządku prawnym
Dr Małgorzata Paszkowska
Podstawy prawne funkcjonowania uczelnianych komisji bioetycznych
Mgr Wojciech Kucharski
Konsultacje społeczne , forma współpracy organizacji pozarządowych z samorządem województwa na przykładzie Małopolski
RECENZJE
Mgr Piotr Feczko
Mark Bevir &bdquo,Governance. A Very Short Introduction&rdquo,, Oxford University Press, Oxford 2012

Ukryj