Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Spis treści: 

Spis treści
ARTYKU??Y
ADMINISTRACYJNE PRAWO MATERIALNE
Mgr Krzysztof Brysiewicz
System wyboru i oceny projektów współfinansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2014,2020
PRAWO KONSTYTUCYJNE
Prof. zw. dr hab. Halina Zięba-Załucka
Rada Polityki Pieniężnej w systemie konstytucyjnym , trzy kadencje
Dr Maciej Rakowski
Gamonie i krasnoludki contra różowe świnki. O nazwach komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin w 2010 roku
PRAWO PROCESOWE
Dr Andrzej Adamczyk
Znaczenie zarzutów skargi dla rozpoznania sprawy przez wojewódzki sąd administracyjn
Dr Joanna Kuźmicka-Sulikowska
Odpowiedzialność cywilna arbitra sądu polubownego , zagadnienia wybrane
USTRÓJ ADMINISTRACJI
Mgr Małgorzata Pabiańczyk
Struktura nadzoru farmaceutycznego w Polsce
Mgr Ewelina Dziuban
Podstawa normatywna zespolenia powiatowych służb, inspekcji i straży
SPRAWOZDANIA
Mgr Małgorzata Czerwińska, mgr Ariel Falkiewicz
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. &bdquo,Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystywanie w procesie karnym&rdquo,
 ,

Ukryj