Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis
Wstęp - prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich | str. 7

ARTYKUŁY

SYSTEMOWE PODSTAWY OCHRONY PRAW OBYWATELSKICH

Prof. dr hab. Jarosław Mikołajewicz
Changes in the Law, its Retroactivity and the Principle of Identity | str. 9

Mgr Kalikst Nagel
On the ontic law of human rights | str. 16

Mgr Grzegorz Heleniak
Wykładnia systemowo-aksjologiczna w prawie administracyjnym | str. 24

Mgr Ewa Osińska
Wpływ oceny skutków regulacji na jakość stanowionego prawa na przykładzie ustawy o kierujących pojazdami | str. 30

PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI

Mgr Anna Błaszczak
Efektywność środków ochrony przed dyskryminacją w Polsce | str. 37

Dr Beata Stępień-Załucka, dr Marta Niewczas
Dyskryminacja polskich związków sportów nieolimpijskich. Uwagi na tle art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy o sporcie | str. 51

Dr Grzegorz Maroń
Dobro małoletnich jako uzasadnienie reglamentacji protestów antyaborcyjnych w świetle orzecznictwa sądów USA | str. 70

Dr Andrzej Adamczyk
Warunek istnienia własności jako przesłanka objęcia ochroną art. 1 Protokołu nr 1 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności | str. 84

PRAWA CZŁOWIEKA W STANACH NADZWYCZAJNYCH

Dr hab. Izabela Oleksiewicz
Polska polityka antyterrorystyczna na tle standardów Unii Europejskiej | str. 96

Mgr Mateusz Radajewski
Procedura wprowadzania stanów nadzwyczajnych - wybrane problemy | str. 108

LISTY Z OKAZJI UKAZANIA SIĘ NR 100 "PRZEGLADU PRAWA PUBLICZNEGO"

List JM Rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie prof. Tadeusza Pomianka | str. 121

List dr. Andrzeja Adamczyka | str. 122

List prof. Pawła Chmielnickiego | str. 123

W NASTĘPNYM NUMERZE | str. 125

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 1896-8996 , Format: B5 (176 x 250 mm) , 128
Rodzaj: Czasopisma , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo gospodarcze
Kod: NEP-0009:201506 Miejsce wydania: Warszawa