Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis
ARTYKUŁY

TEORIA PRAWA

Dr Hanna Dębska, dr Tomasz Warczok
Ukryte wpływy. Kilka uwag na temat społecznych ograniczeń autonomii prawa | str. 9

PRAWO PROCESOWE

Dr hab. Marcin Kamiński
Zasady orzekania co do istoty sprawy sądowoadministracyjnej | str. 16

Mgr Paweł Dutka
Praktyczne aspekty zastosowania art. 126 § 2 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego w stosunku do osób fizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - w świetle orzecznictwa | str. 35

PRAWO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Mgr Paweł Ochmann
Pojęcie interesu publicznego jako przesłanka odstąpienia od umowy w art. 145 Prawa zamówień publicznych | str. 50

USTRÓJ ADMINISTRACJI

Mgr Sebastian Gajewski
Struktura zadaniowo-kompetencyjna dzielnic metropolii stołecznej na przykładzie m.st. Warszawy | str. 62

MATERIALNE ŹRÓDŁA PRAWA

Mgr Wojciech Major
Pomiar i raportowanie dokonań w systemie kontroli zarządczej sądu | str. 74

Mgr Joanna Niedojadło
Ekonomiczno-prawne przyczyny uchylania się od opodatkowania | str. 89

GLOSY

Dr Tomasz Moll
Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 lutego 2014 r., I OSK 1814/12 | str. 99

RECENZJE

Dr Marta Pietras-Eichberger
Katarzyna Kępka, "Prawnomiędzynarodowe aspekty zmian klimatycznych", Bel Studio, Warszawa 2013, ss. 405 | str. 106

SPRAWOZDANIA

Dr Anna Rogacka-Łukasik
Sprawozdanie z seminarium naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa, Sosnowiec, 17 marca 2015 r. | str. 110

Mgr Piotr Mączyński
Bezpieczeństwo lokalne. Oczekiwania praktyki wobec nauki i nauki wobec praktyki | str. 114

W NASTĘPNYM NUMERZE | str. 119

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 1896-8996 , Format: B5 (176 x 250 mm) , 120
Rodzaj: Czasopisma , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo gospodarcze
Kod: NEP-0009:201505 Miejsce wydania: Warszawa