Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis
ARTYKUŁY

THEORY OF LAW

Paweł Kokot, PhD candidate
Legitimization of the Polish legal system during the transformation period from the perspective of axiological (ideological) argumentation | str. 9

INSTYTUCJE PRAWA PUBLICZNEGO

Mgr Dawid Gregorczyk
Francuska koncepcja zasady legalności - geneza i źródła | str. 21

ADMINISTRACYJNE PRAWO MATERIALNE

Dr Katarzyna Wlaźlak
Funkcja planowania gminy na przykładzie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt | str. 34

Dr Katarzyna Tomaszewska
Dostęp do informacji publicznej jako kategoria ochrony interesu prawnego jednostki na przykładzie wybranych uregulowań dotyczących publicznoprawnych ograniczeń sfery prawa własności jednostki | str. 47

PRAWO PROCESOWE

Mgr Wioletta Szczypińska
Posługiwanie się polskimi tłumaczeniami obcojęzycznych dokumentów przed organami administracji publicznej | str. 68

PRAWO FINANSOWE

Dr hab. Wojciech Gonet
Planowanie i wykonanie dodatniego wyniku budżetu jako sposób gospodarowania finansami publicznymi - kierunki ewolucji | str. 75

PRAWO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Mgr Anna Wójtowicz-Dawid
Instytucja wizji lokalnej w postępowaniu przetargowym - naruszenie prawa czy uprawnienie zamawiającego | str. 83

USTRÓJ ADMINISTRACJI

Dr hab. Tomasz Barankiewicz, dr Bogusław Przywora
Stowarzyszenia aktywności lokalnej w świetle prezydenckiego projektu ustawy samorządowej - próba oceny proponowanych rozwiązań | str. 92

GLOSY

Dr Anna Szyszka
Glosa do postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 27 sierpnia 2014 r., I SA/Ke 440/14 | str. 106

W NASTĘPNYM NUMERZE | str. 113

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 1896-8996 , Format: B5 (176 x 250 mm) , 120
Rodzaj: Czasopisma , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo gospodarcze
Kod: NEP-0009:201504 Miejsce wydania: Warszawa