Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis
ARTYKUŁY

TEORIA PRAWA


Prof. nzw. dr hab. Paweł Chmielnicki
Identyfikacja celów i funkcji w ramach wykładni prawa | str. 9

Mgr Paweł Kokot
Relacje pomiędzy sądem konstytucyjnym a władzą ustawodawczą jako element legitymizacji polskiego systemu prawa w okresie transformacji ustrojowej. Zagadnienia teoretycznoprawne | str. 24

PRAWO KONSTYTUCYJNE

Mgr Tomasz Jafra
Zagadnienia prawne związane z prowadzeniem rejestru wyborców | str. 34

MIĘDZYNARODOWE PRAWO PUBLICZNE

Prof. dr hab. Stanisław Hoc
Postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ataków na systemy informatyczne a ujęcie cyberprzestępstw w Kodeksie karnym | str. 46

PRAWO PROCESOWE

Dr Paweł Bała
Bezpieczeństwo medyczne w postępowaniu sądowym: dopuszczalność użycia przymusu karnoprocesowego w stosunku do osoby podejrzanej lub oskarżonego w celu realizacji obowiązku poddania się badaniu lekarskiemu na obecność alkoholu we krwi | str. 64

PRAWO PODATKOWE

Dr Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska
Zmiany w podatku tonażowym | str. 74

USTRÓJ ADMINISTRACJI

Dr Magdalena Gurdek
Obowiązek wezwania zobowiązanego i wyznaczenia mu dodatkowego terminu do złożenia oświadczenia majątkowego - szczegółowa analiza problemu | str. 84

MATERIALNE ŹRÓDŁA PRAWA

Professor Paweł Chmielnicki
The Research Method of "Association for the Research on Sources and Functions of Law" | str. 95

RECENZJE

Dr Magdalena Gurdek
Krzysztof Wojciech Baran (red.), "Prawo urzędnicze. Komentarz", Wolters Kluwer, Warszawa 2014, ss. 936 | str. 106

W NASTĘPNYM NUMERZE | str. 110


Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 1896-8996 , Format: B5 (176 x 250 mm) , 120
Rodzaj: Czasopisma , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo gospodarcze
Kod: NEP-0009:201503 Miejsce wydania: Warszawa