Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis
ARTYKUŁY

INSTYTUCJE PRAWA PUBLICZNEGO


Dr Marian Liwo
Służby mundurowe jako kategoria języka prawniczego | str. 9

ADMINISTRACYJNE PRAWO MATERIALNE

Dr Małgorzata Paszkowska
Podstawy prawne i zakres opieki medycznej dla osadzonych | str. 22

Dr Wojciech Burek
Rola bibliotek w upowszechnianiu materiałów i informacji przeznaczonych dla migrantów zarobkowych i przymusowych oraz diaspory w Polsce - analiza prawna | str. 38

PRAWO PROCESOWE

Mgr Jakub Firlus, mgr Aleksandra Ozimek
Model skargi kasacyjnej w świetle projektu ustawy nowelizującej ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi | str. 55

ZATRUDNIENIE W ADMINISTRACJI

Dr Agnieszka Górnicz-Mulcahy
Status zawodowy członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji | str. 72

USTRÓJ ADMINISTRACJI

Dr Magdalena Gurdek
Obowiązek wezwania zobowiązanego i wyznaczenia mu dodatkowego terminu do złożenia oświadczenia majątkowego - zagadnienia wprowadzające | str. 85

RECENZJE

Dr hab. Filip Grzegorczyk
Jakub Pokrzywnik, "Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, gazowej lub ciepłowniczej oraz obowiązek jej zawarcia. Zagadnienia cywilnoprawne", Wolters Kluwer, Warszawa 2013, ss. 344 - recenzja z perspektywy prawa publicznego | str. 95

Prof. zw. dr hab. Jerzy Jaskiernia
Jan Galster (red.), Paulina Justyńska, Agnieszka Knade-Plaskacz, Paweł Nowicki, Aleksandra Szczerba-Zawada, Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, "Unia Europejska w dobie
przemian ustrojowych. Zagadnienia systemowe i instytucjonalne", Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2013, ss. 389 | str. 99

W NASTĘPNYM NUMERZE | str. 103

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 1896-8996 , Format: B5 (176 x 250 mm) , 120
Rodzaj: Czasopisma , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo gospodarcze
Kod: NEP-0009:201502 Miejsce wydania: Warszawa