Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2017
Nr 7-8/2017

"Orzecznictwo Sądów Polskich" stanowi nieocenione źródło informacji oraz pomoc w rozwiązaniu problemów, jakie napotykają Państwo w swojej codziennej pracy. Periodyk z listy czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (4 punkty).

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: NEP-0005:201707/08  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 146,00 zł.

Spis treści: 

65. Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 4 sierpnia 2016 r. (III UZP 11/16); art. 367 § 1, art. 47714 § 1 i 2 k.p.c. | str. 3

Glosa - Kamil Antonów | str. 16

66. Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 16 czerwca 2016 r. (III UZP 6/16); art. 8 ust. 2a ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.) | str. 22

Glosa - Paweł Czarnecki | str. 22

67. Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 28 września 2016 r. (III PZP 3/16); art. 183d, art. 45 § 1 k.p. | str. 31

Glosa - Monika Tomaszewska | str. 31

68. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 14 kwietnia 2016 r. (III PK 96/15); art. 291 § 1, art. 295 § 1 k.p. | str. 41

Glosa - Anna Musiała | str. 54

69. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. (IV SAB/Wa 457/15); art. 45 Konstytucji RP, art. 3 § 2 pkt 8, art. 134, art. 149 § 1, art. 149a ustawy z 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.), art. 35 § 1, 2, 3 i 5 k.p.a. | str. 62

Glosa - Jan Chmielewski | str. 69

70. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 kwietnia 2016 r. (II FSK 769/14); art. 14b, art. 93 § 1 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. poz. 60 ze zm.), art. 492, art. 497 § 1 pkt 1 k.s.h., art. 161 § 1-3 ustawy z 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) | str. 74

Glosa - Magdalena Fedorowicz | str. 78

71. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 października 2016 r. (II OSK 3/15); art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 45 ust. 1 ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), art. 7, 77, 80 k.p.a. | str. 89

Glosa - Tomasz Grossmann, Wojciech Piątek | str. 96

72. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 listopada 2016 r. (II OZ 1281/16); art. 175, art. 176 § 1 i art. 177a ustawy z 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. poz. 270 ze zm.) | str. 105

Glosa - Janusz Wilczyński | str. 107

73. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 listopada 2014 r. (IV SA/Wa 1391/14); art. 7, art. 25 ust. 2, art. 56 ust. 1 i 6 Konstytucji RP, art. 18 ust. 1, art. 101 ust. 1 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 3 § 2 pkt 5 i 6 ustawy z 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) | str. 115

Glosa - Michał Ożóg | str. 119

74. Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 13 maja 2016 r. (III CZP 6/16); art. 43 § 2 k.r.o., art. 518, 567 k.p.c. | str. 125

Glosa - Krystian Markiewicz | str. 131

75. Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 13 grudnia 2013 r. (III CZP 81/13); art. 9021 k.c. | str. 141

Glosa - Kamil Zaradkiewicz | str. 145

76. Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 26 lutego 2014 r. (III CZP 119/13); art. 355 k.p.c. | str. 157

Glosa - Edyta Gapska | str. 162

77. Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 17 czerwca 2016 r. (IV CSK 665/15); art. 2 ust. 1 i 3 ustawy z 29.04.2010 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. poz. 671) | str. 171

Glosa - Łukasz Zamojski | str. 176

78. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 20 września 2016 r. (I ACa 189/16); art. 928 § 1 pkt 1 k.c. | str. 189

Glosa - Robert Marek Paliwoda | str. 199

79. Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 19 stycznia 2017 r. (I KZP 16/16); art. 13 § 1 i 2, art. 15 § 1 k.k. | str. 208

Glosa - Mikołaj Małecki | str. 221

80. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 19 maja 2016 r. (II AKa 65/16); art. 13, 15 § 1 i 2 k.k. | str. 231

Glosa - Szymon Tarapata | str. 243

81. Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 28 stycznia 2016 r. (I KZP 13/15); art. 122, art. 151c § 2, art. 153 § 1 zdanie trzecie k.k.s., art. 1 ust. 1 ustawa z 17.06.2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, art. 326 § 3 k.p.k. | str. 253

Glosa - Jarosław Zagrodnik | str. 254

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 0867-1850 , Format: B5 (176 x 250 mm) , 276
Rodzaj: Czasopisma , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo karne
Kod: NEP-0005:201707/08 Miejsce wydania: Warszawa