Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Spis treści: 

CZĘŚĆ I
KSIĘGOWANIA NA PRZEŁOMIE ROKU W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

Rozdział 1
Ewidencja księgowa międzyokresowych kosztów i przychodów w jednostkach budżetowych | str. 9


1. Definicja rozliczeń i kosztów międzyokresowych | str. 9

2. Podział kosztów międzyokresowych | str. 10

2.1. Rozliczenia kosztów międzyokresowe czynne | str. 10

2.2. Rozliczenia kosztów międzyokresowe bierne | str. 12

3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów a zasady rachunkowości | str. 13

4. Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych | str. 15

5. Ewidencja czynnych kosztów międzyokresowych - schematy | str. 17

6. Ewidencja biernych kosztów międzyokresowych - schematy | str. 21

Rozdział 2
Księgowanie faktur na przełomie roku budżetowego | str. 24


1. Podstawy ewidencji księgowej faktur na przełomie roku w jednostkach sektora finansów publicznych | str. 24

2. Sposoby ewidencji faktur na przykładach | str. 25

Rozdział 3
Pytania i odpowiedzi | str. 31

CZĘŚĆ II
GOSPODARKA FINANSOWA

Rozdział 1
Dotacje w instytucjach kultury | str. 53


1. Zagadnienia wstępne | str. 53

2. Zasady udzielania dotacji | str. 55

2.1. Wniosek o udzielenie dotacji | str. 55

2.2. Umowa o udzieleniu dotacji | str. 56

3. Finansowanie poszczególnych form prowadzenia działalności kulturalnej | str. 56

4. Przekazanie zadań państwa w zakresie finansowania do prowadzenia na szczeblu samorządowym | str. 58

5. Dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego | str. 59

6. Dofinansowanie państwowych instytucji kultury dla podmiotów prowadzących działalność w dziedzinie kultury | str. 61

7. Zasady przeznaczania przyznanych dotacji | str. 61

8. Zakończenie | str. 63

9. Pytania i odpowiedzi | str. 63

Rozdział 2
Samodzielność instytucji kultury w stosunku do jej organizatora | str. 85


1. Zagadnienia ogólne | str. 85

2. JST jako organizatorzy instytucji kultury | str. 86

3. I nstytucja kultury to autonomiczny podmiot kierowany przez dyrektora | str. 87

3.1. Formy prowadzenia działalności kulturalnej | str. 87

3.2. I nstytucja kultury jest stroną zawieranych umów | str. 88

3.3. Samodzielność finansowa | str. 88

CZĘŚĆ III
PODATKI 2015 - PRZEWODNIK PO NADCHODZĄCYCH ZMIANACH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Ukryj

Opis:

Wszystkie publikacje z serii Biblioteka Administracji Publicznej zostały przygotowane z myślą o księgowych jednostek sektora finansów publicznych pracujących m.in. w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych.

Biblioteka stanowi bogatą bazę aktualnej wiedzy merytorycznej z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości oraz podatków. Gotowe praktyczne narzędzia, takie jak wzory dokumentów z komentarzem czy też schematy księgowań, z pewnością ułatwią wykonywanie obowiązków i będą stanowiły przydatną pomoc w księgowaniu różnorodnych zdarzeń gospodarczych, charakterystycznych dla poszczególnych jednostek budżetowych. Dołączony do każdej części publikacji zbiór odpowiedzi na pytania pozwoli znaleźć rozwiązania w kontrowersyjnych, specyficznych nieraz sytuacjach, z którymi praktycy mogą się zetknąć w swojej pracy.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8086-7 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 104
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo podatkowe
Kod: KAM-2615:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa