Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Badanie świadka w aspekcie jego ochrony w procesie karnym

Publikacja zawiera między innymi przegląd i ocenę orzecznictwa sądowego oraz poglądów doktryny dotyczących tematyki badania świadka.

więcej

Autorzy: Radosław Koper,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.12. 2014 r.
Kod: KAM-2538:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Rozdział I
Ochrona świadka w procesie karnym - zarys problematyki | str. 13


1. Uwagi wprowadzające w kontekście badania świadka | str. 13

2. Racje uzasadniające ochronę świadka | str. 14

3. Ochrona świadka a funkcja gwarancyjna procesu karnego | str. 17

4. Zakres podmiotowy ochrony świadka | str. 25

5. Obowiązki świadka a zakres ochrony | str. 32

Rozdział II
Pojęcie, istota i podstawy aksjologiczne badania świadka | str. 42


1. Definicja badania (badań) | str. 42

2. Wyodrębnienie dóbr podlegających ochronie | str. 48

3. Nietykalność osobista | str. 49

3.1. Uwagi ogólne | str. 49

3.2. Nietykalność osobista a wolność osobista | str. 50

3.3. Nietykalność osobista a tożsamość i integralność | str. 57

3.4. Dwa wymiary nietykalności osobistej | str. 59

3.5. Definicja nietykalności osobistej | str. 65

3.6. Meandry ochrony nietykalności osobistej a badania świadka | str. 65

4. Prywatność | str. 68

5. Wolność osobista | str. 74

Rozdział III
Dopuszczalność badania świadka | str. 82


1. Pojęcie dopuszczalności | str. 82

2. Oględziny ciała, badania lekarskie i psychologiczne | str. 83

2.1. Badania jako środek służebny w aspekcie oceny wiarygodności zeznań | str. 83

2.2. Udział biegłego lekarza lub biegłego psychologa podczas przesłuchania | str. 91

2.2.1. Uwagi wprowadzające | str. 91

2.2.2. Warunki udziału biegłego lekarza lub biegłego psychologa | str. 94

2.3. Oględziny ciała, badania lekarskie i psychologiczne za zgodą świadka | str. 114

2.3.1. Uwagi ogólne | str. 114

2.3.2. Oględziny ciała | str. 115

2.3.3. Badania lekarskie i psychologiczne | str. 118

2.3.4. Zgoda świadka | str. 119

2.4. Udział biegłego lekarza lub biegłego psychologa w eksperymencie procesowym | str. 123

3. Badania przesiewowe (porównawcze) | str. 124

3.1. Ustalenia terminologiczne | str. 124

3.2. Cele badań a problem dopuszczalności objęcia świadka zakresem badania | str. 125

3.3. Potrzeba wyodrębnienia warunków badań | str. 132

4. Badania poligraficzne (wariograficzne) | str. 142

4.1. Dopuszczalność in abstracto | str. 142

4.2. Obowiązujące regulacje prawne | str. 149

4.2.1. Uwagi wprowadzające | str. 149

4.2.2. Cele badań | str. 150

4.2.3. Warunki badań | str. 162

Rozdział IV
Świadkowie szczególnego rodzaju - specyfika dopuszczalności badania | str. 167


1. Uwagi wprowadzające | str. 167

2. Osoby z zaburzeniami psychicznymi | str. 168

2.1. Przesłuchanie z udziałem biegłego psychiatry lub biegłego psychologa | str. 168

2.2. Problem dopuszczalności badań psychiatrycznych | str. 171

3. Pokrzywdzony | str. 180

3.1. Status procesowy pokrzywdzonego a formy i szczególne cechy badania | str. 180

3.2. Badania służące do ustalenia karalności czynu | str. 182

3.3. Badania psychologiczne | str. 190

3.4. Badania psychiatryczne | str. 192

4. Małoletni | str. 195

4.1. Ogólne uwarunkowania przeprowadzania badania | str. 195

4.2. Badania w trybie art. 192 § 2 i 4 k.p.k. a specyfika przesłuchania małoletniego | str. 197

4.3. Szczególne uregulowania dotyczące małoletniego | str. 206

4.4. Problem ekspertyzy psychologicznej w sprawach o przestępstwa seksualne | str. 213

4.5.Problem sposobu wyrażania zgody przez małoletniego | str. 215

5. Inne osoby | str. 217

Rozdział V
Zakaz przeprowadzania badania | str. 221


1. Ratio legis | str. 221

2. Zakres obowiązywania | str. 224

2.1. Granice przedmiotowe | str. 224

2.2. Aspekty podmiotowe | str. 232

Rozdział VI
Tryb zarządzania i przeprowadzania badania oraz jego skutki | str. 243


1. Decyzja o zarządzeniu badania | str. 243

2. Podmioty przeprowadzające badania | str. 246

3. Badania w ramach tzw. dochodzenia w niezbędnym zakresie | str. 252

4. Wymogi gwarancyjne podczas przeprowadzania badania | str. 256

5. Reguła jednokrotnego poddania świadka badaniom | str. 261

6. Realizacja reguły udzielania informacji | str. 264

7. Korzystanie z pomocy pełnomocnika | str. 267

8. Kontrola odwoławcza badań | str. 271

9. Problem wykorzystania wyników badania | str. 278

Rozdział VII
Konsekwencje niepodporządkowania się przez świadka obowiązkowi badania | str. 296


1. Istota zagadnienia | str. 296

2. Środki przymusu | str. 299

2.1. Rodzaje środków możliwych do zastosowania | str. 299

2.2. Kary pieniężne | str. 300

2.3. Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie | str. 304

2.4. Aresztowanie | str. 316

3. Stosowanie przymusu bezpośredniego | str. 325

Wnioski końcowe | str. 337

Bibliografia | str. 343


Ukryj

Opis:

Książka stanowi pierwsze w polskiej literaturze karnoprocesowej kompleksowe studium monograficzne badania świadka w postępowaniu karnym. Prezentowane rozważania wpisują się w niezwykle ważny i wciąż aktualny nurt ochrony praw jednostki.

W opracowaniu omówiono takie zagadnienia jak:

  • dopuszczalność badania świadka,
  • tryb zarządzania i przeprowadzania badania,
  • konsekwencje niepodporządkowania się przez świadka obowiązkowi badania.
Publikacja zawiera przegląd i ocenę orzecznictwa sądowego oraz poglądów doktryny dotyczących tematyki badania świadka.

Adresaci:
Opracowanie przeznaczone jest zarówno dla praktyków - sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, jak i teoretyków prawa. Będzie stanowić cenną lekturę dla aplikantów zawodów prawniczych, a także wszystkich innych osób zainteresowanych problematyką procesu karnego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3479-2 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 376
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-2538:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów