Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Tomasz Filipowicz,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.10.2014 r.
Kod: KAM-2343;pakiet-el  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 83,16 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wprowadzenie | str. 17

Rozdział I
Problem uzależniania zamawiających od wykonawców (vendor lock-in) - specyfika zamówień publicznych IT | str. 33


1. Uwagi ogólne | str. 33

2. Vendor lock-in w świetle praktyk wolnorynkowych | str. 34

3. Vendor lock-in w zamówieniach publicznych IT | str. 43

Rozdział II
Prawna ochrona własności intelektualnej w zakresie technologii informatycznych - specyfika przedmiotu zamówienia publicznego IT | str. 52


1. Uwagi wprowadzające | str. 52

2. Ochrona prawnoautorska programów komputerowych | str. 55

2.1. Prawna ochrona programów komputerowych - źródła prawa i podstawowa charakterystyka | str. 55

2.2. Zagadnienie zdolności patentowej programów komputerowych | str. 65

2.3. Wolne i otwarte oprogramowanie a oprogramowanie własnościowe (zamknięte) | str. 68

3. Ochrona prawnopatentowa wynalazków z zakresu technologii informatycznych | str. 75

3.1. Prawna ochrona wynalazków z zakresu technologii informatycznych - źródła prawa i podstawowa charakterystyka | str. 75

3.2. Otwarte standardy i zamknięte standardy | str. 86

4. Ochrona baz danych | str. 101

5. Podsumowanie | str. 105

Rozdział III
Zasada równego traktowania wykonawców w systemie zamówień publicznych w Unii Europejskiej i w Polsce | str. 108


1. Uwagi wprowadzające | str. 108

2. Zasada równego traktowania w systemie zamówień publicznych Unii Europejskiej | str. 111

2.1. Zasada równego traktowania - rys historyczny | str. 111

2.2. Zasada równego traktowania w systemie zamówień publicznych Unii Europejskiej | str. 124

3. Zasada równego traktowania wykonawców w polskim systemie zamówień publicznych | str. 131

3.1. Zasada równego traktowania w Konstytucji RP | str. 131

3.2. Zasada równego traktowania wykonawców a zasada równego traktowania przez władze publiczne | str. 142

3.3. Zasada równego traktowania wykonawców w prawie zamówień publicznych | str. 153

4. Podsumowanie | str. 165

Rozdział IV
Zasada równego traktowania wykonawców w zamówieniach publicznych IT w praktyce organów administracji polskiej | str. 169


1. Uwagi wprowadzające | str. 169

2. Zasada równego traktowania wykonawców a zjawisko vendor lock-in | str. 176

2.1. Przyczyny technologiczne powstania zjawiska vendor lock-in | str. 178

2.2. Przyczyny kontraktowe powstania zjawiska vendor lock-in | str. 193

2.3. Udzielanie zamówień publicznych IT w trybie z wolnej ręki jako przejaw zjawiska vendor lock-in - orzecznictwo | str. 203

3. Zasada neutralności technologicznej a zasada równego traktowania wykonawców | str. 214

4. Podsumowanie | str. 227

Rozdział V
Propozycje rozwiązania problemu vendor lock-in z poszanowaniem zasady równego traktowania wykonawców | str. 231


1. Rekomendacje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych | str. 232

2. Rekomendacje dotyczące stosowania otwartych standardów oraz wolnego i otwartego oprogramowania w ramach programów IDA, IDABC i ISA | str. 240

2.1. Preferencje dla otwartych standardów oraz wolnego i otwartego oprogramowania | str. 254

2.2. Rekomendacje w zakresie zamówień publicznych wolnego i otwartego oprogramowania | str. 261

3. Inne analizy prawno-ekonomiczne dotyczące zagadnienia vendor lock-in | str. 264

4. Wnioski | str. 286

Rozdział VI
Zarys postulowanych działań władz publicznych w zakresie zamówień publicznych IT | str. 290


1. System zamówień publicznych jako instrument kształtowania krajowej polityki gospodarczej | str. 290

2. Zarys działań władz publicznych polegających na sprzyjaniu wykorzystania w zamówieniach publicznych IT otwartych standardów | str. 296

2.1. Preferowanie otwartych standardów w zamówieniach publicznych IT | str. 298

2.2. Inne elementy działań władz publicznych w zamówieniach publicznych IT | str. 306

Zakończenie | str. 311

Bibliografia | str. 319

Wykaz aktów prawnych | str. 335

Wykaz orzecznictwa | str. 341

Wykaz stron internetowych | str. 347


Ukryj

Opis:

W publikacji omówiono wpływ zjawiska uzależniania się zamawiających od produktów i usług pojedynczych przedsiębiorstw informatycznych (vendor lock-in) na jedną z głównych zasad systemu zamówień publicznych, tj. zasadę równego traktowania wykonawców. Opierając się na bogatym wyborze orzecznictwa, w tym m.in. zbiorze orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej, oraz na obszernej literaturze zagranicznej, autor przedstawił instrumenty prawne, które mogą pomóc w ograniczeniu zjawiska vendor lock-in i zmarginalizowaniu go do poziomu niemającego wpływu na polską gospodarkę w obszarze wydatkowania środków publicznych.

Adresaci:
Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla urzędników, zarówno szczebla rządowego, jak i samorządowego. Może stanowić wyjaśnienie zawiłych kwestii w procesie przygotowania i realizacji zamówień publicznych na rozwiązania informatyczne. Zainteresuje również badaczy, i to nie tylko prawników (cywilistów czy też administratywistów), ale także naukowców z dziedzin technicznych, zajmujących się zarówno systemem ochrony własności intelektualnej regulującym np. ochronę wynalazków w dziedzinie informatyki i telekomunikacji, jak i wpływem tego systemu na prawo publiczne, a w konsekwencji na funkcjonowanie podmiotów publicznych, rządowych czy samorządowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3465-5 , Format: B6 (125 x 176 mm) , 348
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Zamówienia publiczne
Kod: KAM-2343;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów