Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Małgorzata Dumkiewicz,
Seria:  Komentarze Orzecznicze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  31.10.2014 r.
Kod: KAM-2438:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 119,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 107,10 zł. ( Oszczędzasz: 11,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Przedmowa | str. 13

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych | str. 15

Tytuł I. Przepisy ogólne | str. 17


Dział I. Przepisy wspólne | str. 17

Dział II. Spółki osobowe | str. 24

Dział III. Spółki kapitałowe | str. 33

Tytuł II. Spółki osobowe | str. 61

Dział I. Spółka jawna | str. 61

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 61

Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich | str. 82

Rozdział 3. Stosunki wewnętrzne spółki | str. 105

Rozdział 4. Rozwiązanie spółki i wystąpienie wspólnika | str. 122

Rozdział 5. Likwidacja | str. 142

Dział II. Spółka partnerska | str. 158

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 158

Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich. Zarząd spółki | str. 166

Rozdział 3. Rozwiązanie spółki | str. 167

Dział III. Spółka komandytowa | str. 168

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 168

Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich | str. 172

Rozdział 3. Stosunki wewnętrzne spółki | str. 178

Dział IV. Spółka komandytowo-akcyjna | str. 180

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 180

Rozdział 2. Powstanie spółki | str. 183

Rozdział 3. Stosunek do osób trzecich | str. 184

Rozdział 4. Stosunki wewnętrzne spółki | str. 186

Rozdział 5. Rozwiązanie i likwidacja spółki. Wystąpienie wspólnika | str. 195

Tytuł III. Spółki kapitałowe | str. 197

Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 197

Rozdział 1. Powstanie spółki | str. 197

Rozdział 2. Prawa i obowiązki wspólników | str. 226

Rozdział 3. Organy spółki | str. 310

Oddział 1. Zarząd | str. 310

Oddział 2. Nadzór | str. 415

Oddział 3. Zgromadzenie wspólników | str. 423

Rozdział 4. Zmiana umowy spółki | str. 560

Rozdział 5. Wyłączenie wspólnika | str. 588

Rozdział 6. Rozwiązanie i likwidacja spółki | str. 599

Rozdział 7. Odpowiedzialność cywilnoprawna | str. 628

Dział II. Spółka akcyjna | str. 718

Rozdział 1. Powstanie spółki | str. 718

Rozdział 2. Prawa i obowiązki akcjonariuszy | str. 740

Rozdział 3. Organy spółki | str. 794

Oddział 1. Zarząd | str. 794

Oddział 2. Nadzór | str. 840

Oddział 3. Walne zgromadzenie | str. 877

Rozdział 4. Zmiana statutu i zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego | str. 1007

Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 1007

Oddział 2. Subskrypcja akcji | str. 1020

Oddział 3. Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki | str. 1025

Rozdział 5. Kapitał docelowy. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego | str. 1026

Rozdział 6. Obniżenie kapitału zakładowego | str. 1033

Rozdział 7. Rozwiązanie i likwidacja spółki | str. 1035

Rozdział 8. Odpowiedzialność cywilnoprawna | str. 1056

Tytuł IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek | str. 1065

Dział I. Łączenie się spółek | str. 1065

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 1065

Rozdział 2. Łączenie się spółek kapitałowych | str. 1084

Rozdział 21. Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej | str. 1104

Oddział 1. Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych | str. 1104

Oddział 2. Transgraniczne łączenie się spółki komandytowo-akcyjnej | str. 1112

Rozdział 3. Łączenie się z udziałem spółek osobowych | str. 1112

Dział II. Podział spółek | str. 1115

Dział III. Przekształcenia spółek | str. 1142

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 1142

Rozdział 2. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową | str. 1173

Rozdział 3. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową | str. 1177

Rozdział 4. Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową | str. 1177

Rozdział 5. Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową | str. 1179

Rozdział 6. Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową | str. 1180

Tytuł V. Przepisy karne | str. 1186

Tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe | str. 1195


Dział I. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 1195

Dział II. Przepisy przejściowe | str. 1195

Dział III. Przepisy końcowe | str. 1200

Ukryj

Opis:

Publikacja stanowi obszerny, a zarazem usystematyzowany, zbiór orzeczeń do kodeksu spółek handlowych. Książka zawiera obszerne zestawienie wypowiedzi Sądu Najwyższego, sądów powszechnych oraz sądów administracyjnych w kwestiach istotnych dla wykładni przepisów prawa spółek handlowych. Szerokie spektrum orzeczeń nie tylko pozwala na ukazanie dominującej linii orzeczniczej w zakresie danego zagadnienia, lecz także daje możliwość zapoznania się z argumentacją zawartą w judykatach odbiegających od przeważającego sposobu wykładni. Komentarze autorki - umieszczone pod orzeczeniami przytoczonymi do poszczególnych przepisów - w wielu przypadkach dodatkowo wzmacniają uzasadnienie aprobowanego stanowiska judykatury, jak również wskazują na wątpliwości związane z tym stanowiskiem, które budzi kontrowersje.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3449-5 , Oprawa: zintegrowana , Format: A5 (148 × 210 mm) , 1200
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo handlowe
Kod: KAM-2438:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów