Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 1. Postępowanie rozpoznawcze

Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego autorstwa najwybitniejszych autorytetów polskiego prawa procesowego cywilnego. Publikacja na najwyższym poziomie merytorycznym i edytorskim.

więcej

Autorzy: Tadeusz Ereciński (red. naukowy), Jacek Gudowski, Karol Weitz, Paweł Grzegorczyk, Maria Jędrzejewska,
Seria:  Duże Komentarze
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 sierpnia 2016 r.
z uwzględnieniem ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1311 z późn. zm.), która wchodzi w życie 8 września 2016 r., ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. poz. 996), która wchodzi w życie 9 października 2016 r. oraz ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. poz. 1157), która wchodzi w życie 16 sierpnia 2016 r.

Kod: NEX-0126:W05P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 219,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 197,10 zł. ( Oszczędzasz: 21,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Słowo wstępne | str. 17

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) | str. 19

TYTUŁ WSTĘPNY. Przepisy ogólne | str. 21

CZĘŚĆ PIERWSZA
POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE


KSIĘGA PIERWSZA. PROCES | str. 245

TYTUŁ I. Sąd | str. 245
DZIAŁ I. Właściwość sądu | str. 248
Przepis wstępny | str. 248
Rozdział 1. Właściwość rzeczowa | str. 255
Oddział 1. Podstawy właściwości | str. 255
Oddział 2. Wartość przedmiotu sporu | str. 284
Rozdział 2. Właściwość miejscowa | str. 302
Oddział 1. Właściwość ogólna | str. 302
Oddział 2. Właściwość przemienna | str. 307
Oddział 3. Właściwość wyłączna | str. 319
Oddział 4. Przepisy szczególne | str. 328
DZIAŁ II. Skład sądu | str. 340
DZIAŁ III. Wyłączenie sędziego | str. 349

TYTUŁ II. Prokurator | str. 370

TYTUŁ III. Organizacje pozarządowe | str. 382

TYTUŁ IIIa. Państwowa Inspekcja Pracy | str. 402

TYTUŁ IIIb. Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów | str. 405

TYTUŁ IIIc. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu na podstawie odrębnych przepisów | str. 410

TYTUŁ IV. Strony | str. 414
DZIAŁ I. Zdolność sądowa i procesowa | str. 414
DZIAŁ II. Współuczestnictwo w sporze | str. 473
DZIAŁ III. Interwencja główna i uboczna | str. 491
DZIAŁ IV. Przypozwanie | str. 511
DZIAŁ V. Pełnomocnicy procesowi | str. 513

TYTUŁ V. Koszty procesu | str. 596
DZIAŁ I. Zwrot kosztów procesu | str. 596
DZIAŁ II. Pomoc prawna z urzędu | str. 653

TYTUŁ VI. Postępowanie | str. 687
DZIAŁ I. Przepisy ogólne o czynnościach procesowych | str. 687
Rozdział 1. Pisma procesowe | str. 687
Rozdział 2. Doręczenia | str. 730
Rozdział 3. Posiedzenia sądowe | str. 852
Rozdział 4. Terminy | str. 898
Rozdział 5. Uchybienie i przywrócenie terminu | str. 908
Rozdział 6. Zawieszenie postępowania | str. 925

Skorowidz przedmiotowy | str. 1031

Ukryj

Opis:

Oddajemy do rąk Czytelników kolejne wydanie dużego komentarza do kodeksu postępowania cywilnego. Autorstwo najwybitniejszych autorytetów polskiego prawa procesowego cywilnego oraz długoletnia obecność dzieła na rynku wydawniczym gwarantują najwyższy poziom merytoryczny i edytorski publikacji. W piątym wydaniu komentarz został podzielony na sześć tomów:

  • tomy I-III obejmują komentarz do części pierwszej kodeksu postępowania rozpoznawczego,
  • w tomie IV omówiono postępowanie rozpoznawcze (nieprocesowe) części pierwszej i postępowanie zabezpieczające (część druga),
  • w tomie V - postępowanie egzekucyjne (część trzecia),
  • a w tomie VI - przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego (część czwarta) oraz dotyczące sądu polubownego (arbitrażowego) (część piąta).
W tomie I uwzględniono nowelizacje wprowadzone w latach 2013-2016, w tym również wchodzące w życie 8 września i 9 października 2016 r., a w szczególności związane z informatyzacją postępowania cywilnego dotyczące pism procesowych i doręczeń. Zmiany obejmują również wzywanie na posiedzenia sądowe stron, świadków i biegłych, sporządzanie tzw. protokołu elektronicznego oraz utrwalanie przebiegu posiedzeń przez strony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk. Szeroko omówiono także pojęcie sprawy gospodarczej oraz właściwość sądu gospodarczego.

Publikację wzbogacono nowymi pozycjami piśmiennictwa i orzecznictwa sądowego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8931-0 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 1376
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: NEX-0126:W05P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów