Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Piotr Hofmański, Stanisław Zabłocki,
Seria:  Wzory pism i umów
Wydawnictwo:  LexisNexis
Kod: NEX-0856:W03P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Opis:

Jest to trzecie wydanie znanej publikacji zawierającej wzory pism kierowanych przez uczestników procesu do organów procesowych w sprawach karnych.
Każdy wzór jest poprzedzony tzw. tabelą poglądową, która w poszczególnych rubrykach zawiera informacje o rodzaju pisma, podmiotach uprawnionych do jego wniesienia, przymusie adwokacko-radcowskim, terminach, które należy zachować w wypadku wnoszenia pisma, oraz skutkach, jakie pismo może wywołać. Ponadto niektóre wzory pism zawierają uwagi stanowiące komentarz do poruszanych w tych wzorach zagadnień oraz obszerne orzecznictwo Sądu Najwyższego. Nowelizacje prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego, uchwalone od poprzedniego wydania książki, miały znaczenie w szczególności w zakresie implementacji do wewnętrznego porządku prawnego wielu rozwiązań, które Polska powinna przyjąć w związku z zobowiązaniami wynikającymi z przystąpienia do struktur unijnych. Opracowanie będzie pomocne dla osób zajmujących się zawodowo wykonywaniem pomocy prawnej w procesie karnym (adwokatów i radców prawnych), aplikantów, a także osób niekorzystających z fachowej obsługi prawnej, które zostały uwikłane w postępowanie karne i osobiście sporządzają pisma procesowe, które powinny odpowiadać warunkom przewidzia-nym przez prawo. Książka została opracowana przez dwóch sędziów Sądu Najwyższego – wybitnych znawców prawa karnego. Prof. dr hab. Piotr Hofmański kieruje Katedrą Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest sędzią Izby Karnej Sądu Najwyższego i rzecznikiem prasowym tego Sądu, a także wiceprzewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego; autor 300 publikacji naukowych, w tym komentarzy, monografii, studiów i glos.
Stanisław Zabłocki jest sędzią Izby Karnej Sądu Najwyższego i przewodniczącym Wydziału Zagadnień Prawnych, a także członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego; do 1991 r. był znanym obrońcą w sprawach karnych; autor 200 publikacji naukowych, w tym komen-tarzy, artykułów i glos. Do publikacja dołączona jest płyta CD!

Szczegóły towaru


ISBN: 97-883-8062-30-1 , 824
Rodzaj: , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne procesowe
Kod: NEX-0856:W03P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów