Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Andrzej Malinowski,
Seria:  Podręczniki obowiązkowe
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-2591:W01D01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 55,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 49,50 zł. ( Oszczędzasz: 5,50 zł. )

Spis treści: 

Wprowadzenie | str. 7

ROZDZIAŁ I. Zagadnienia wstępne | str. 11


§ 1. Przedmiot statystyki | str. 11

§ 2. Podstawowe pojęcia statystyczne | str. 12

§ 3. Gromadzenie danych statystycznych | str. 15

§ 4. Portale sprawozdawcze i systemy informatyczne jako instrumenty gromadzenia danych | str. 23

§ 5. Podstawowe standardy jakości danych statystycznych | str. 25

ROZDZIAŁ II. Organizacja statystyki publicznej w Polsce | str. 29

§ 1. Statystyka publiczna (oficjalna) | str. 29

§ 2. Organizacja statystyki publicznej w Polsce | str. 32

§ 3. Tajemnica statystyczna | str. 38

§ 4. Europejski System Statystyczny i współpraca międzynarodowa | str. 42

§ 5. Udostępnianie danych statystyki publicznej | str. 47

ROZDZIAŁ III. Badanie statystyczne | str. 50

§ 1. Przygotowanie badania | str. 50

§ 2. Etapy badania | str. 51

§ 3. Pomiar statystyczny | str. 58

§ 4. Prawdopodobieństwo | str. 64

ROZDZIAŁ IV. Opracowanie materiału statystycznego | str. 67

§ 1. Szeregi rozdzielcze i ich prezentacja graficzna | str. 67

§ 2. Rozkłady kumulacyjne i ich prezentacja graficzna | str. 79

§ 3. Rozkłady częstości zmiennej jakościowej i ich prezentacja graficzna | str. 87

ROZDZIAŁ V. Miary tendencji centralnej | str. 90

§ 1. Natura miar tendencji centralnej | str. 90

§ 2. Dominanta | str. 92

§ 3. Centyle | str. 96

§ 4. Średnia arytmetyczna | str. 100

§ 5. Średnia harmoniczna i geometryczna | str. 104

§ 6. Zależności między wartościami średnich | str. 105

ROZDZIAŁ VI. Miary rozproszenia | str. 106

§ 1. Natura miar rozproszenia | str. 106

§ 2. Pozycyjne miary rozproszenia | str. 108

§ 3. Odchylenie przeciętne | str. 110

§ 4. Odchylenie standardowe | str. 113

§ 5. Współczynniki zmienności | str. 117

ROZDZIAŁ VII. Inne miary opisu statystycznego | str. 120

§ 1. Miary asymetrii | str. 120

§ 2. Miary pułapu | str. 126

§ 3. Miary koncentracji | str. 130

ROZDZIAŁ VIII. Miary zależności | str. 138

§ 1. Wprowadzenie | str. 138

§ 2. Tablice korelacyjne | str. 141

§ 3. Współczynnik korelacji liniowej r -Pearsona | str. 145

§ 4. Współczynniki regresji prostoliniowej | str. 152

§ 5. Współczynnik korelacji rang Spearmana | str. 155

§ 6. Współczynniki korelacji dla cech dychotomicznych | str. 158

ROZDZIAŁ IX. Analiza szeregów dynamicznych | str. 162

§ 1. Budowa szeregu dynamicznego | str. 162

§ 2. Typologia zmian w czasie | str. 165

§ 3. Metody wyznaczania trendu | str. 169

§ 4. Wyznaczanie wahań okresowych | str. 177

ROZDZIAŁ X. Indeksy statystyczne | str. 182

§ 1. Indeksy statystyczne | str. 182

§ 2. Indywidualne indeksy dynamiki | str. 184

§ 3. Agregatowe indeksy dynamiki | str. 189

1. Uwagi ogólne | str. 189

2. Indeksy agregatowe cen | str. 190

3. Indeksy kosztów utrzymania | str. 195

4. Indeksy agregatowe masy | str. 199

5. Indeksy agregatowe wydajności pracy | str. 203

Bibliografia | str. 207

Ukryj

Opis:

Podręcznik Statystyka w administracji odpowiada standardom kształcenia na kierunku administracja w zakresie statystyki. Omawia organizację i funkcjonowanie polskiej statystyki publicznej (oficjalnej) i jej powiązania ze statystyką międzynarodową. Zawiera syntetyczny wykład statystyki opisowej: przedstawia metody gromadzenia danych, budowę tablic i wykresów, sposoby obliczania poszczególnych miar dotyczących zarówno zjawisk ujętych statycznie, jak i ich rozwoju w czasie. Prezentuje podstawowe definicje, pojęcia i wskaźniki przydatne w pracy administratywisty, uczy umiejętności analizowania wyników badania. Umożliwia dogłębne zrozumienie celu i zakresu stosowania statystyki.

W tekście publikacji wprowadzono pogrubienia podkreślające ważne partie materiału, a także piktogramy ułatwiające odnalezienie istotnych fragmentów nie tylko tuż przed egzaminem.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8033-1 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 208
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Ekonomia / Statystyka i ekonometria
Kod: KAM-2591:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów