Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Controlling zarządczy

Projektowanie i wdrażanie

Autor publikacji dzieli się swoją wiedzą w dziedzinie adaptacji controllingu w przedsiębiorstwach. Przekazuje wnioski płynące z własnych badań ankietowych...

więcej

Autorzy: Janusz Nesterak,
Seria:  ZARZĄDZANIE i MARKETING
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0917:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

O autorze | str. 11

Wstęp | str. 13

Rozdział 1. Controlling jako system zarządzania przedsiębiorstwem | str. 23


1.1. Controlling w ujęciu teorii organizacji i zarządzania | str. 23

1.2. Ewolucja controllingu | str. 29

1.3. Systematyka controllingu | str. 41

1.4. Miejsce controllingu i controllera w przedsiębiorstwie | str. 48

1.5. Metody i techniki controllingu | str. 54

1.6. Współczesne koncepcje zarządzania a controlling | str. 63

1.7. Projektowanie i wdrażanie controllingu | str. 69

Rozdział 2. Zakres stosowania controllingu w Polsce | str. 73

2.1. Charakterystyka podmiotów badań oraz profil respondentów | str. 73

2.2. Technika prowadzenia badań | str. 77

2.3. Ocena stanu controllingu w Polsce w świetle przeprowadzonych badań | str. 79

2.4. Systemy informatyczne wspomagające controlling w badanych podmiotach | str. 104

2.5. Bariery funkcjonowania controllingu w przedsiębiorstwach działających w Polsce w świetle badań | str. 112

Rozdział 3. Metodyka wdrażania controllingu zarządczego w przedsiębiorstwie | str. 121

3.1. Założenia metodyki wdrażania controllingu zarządczego w przedsiębiorstwie | str. 121

3.2. Analiza uwarunkowań wstępnych procesu wdrożenia controllingu zarządczego | str. 127

3.3. Definiowanie celów przedsiębiorstwa w procesie wdrażania controllingu zarządczego | str. 131

3.4. Projektowanie narzędzi controllingu zarządczego | str. 138

3.4.1. Modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych | str. 138

3.4.2. Struktura centrów odpowiedzialności w controllingu | str. 140

3.4.3. System informacji zarządczej w controllingu | str. 142

3.4.4. Tworzenie budżetu controllingowego oraz ocena jego realizacji | str. 149

3.4.5. System motywacyjny w controllingu zarządczym | str. 163

3.4.6. Zadania komórki controllingu i jej podporządkowanie | str. 167

3.4.7. Identyfikacja potrzeb controllingu zarządczego w zakresie informatyzacji | str. 172

3.5. Implementacja systemów informatycznych wspierających controlling zarządczy | str. 177

Rozdział 4. Systemy informatyczne wspomagające controlling zarządczy | str. 185

4.1. Rola systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem | str. 185

4.2. Funkcje systemu informatycznego wspomagającego controlling zarządczy | str. 193

4.3. Zastosowanie ERP jako warstwy transakcyjnej controllingu zarządczego | str. 197

4.4. Business Intelligence i Business Performance Management wsparciem analityki w controllingu zarządczym | str. 203

4.5. Business Navigator jako autorski projekt systemu informatycznego wspomagającego controlling zarządczy | str. 219

Rozdział 5. Empiryczna weryfikacja koncepcji controllingu w wybranych przedsiębiorstwach | str. 235

5.1. Wprowadzenie | str. 235

5.2. Koncepcja controllingu zarządczego w górnictwie na przykładzie Kopalni Soli "Wieliczka" SA | str. 236

5.3. Controlling zarządczy w branży hotelarskiej w Grupie Hoteli WAM Sp. z o.o | str. 264

5.4. Specyfika controllingu zarządczego w handlu farmaceutycznym na przykładzie hurtowni Medicare Sp. z o.o | str. 293

5.5. Controlling produkcji w F.X. Meiller GmbH & Co KG | str. 306

5.6. Controlling raportowy w Linde Gaz Polska Sp. z o.o | str. 319

5.7. Procesy wdrożeniowe informatycznych systemów wspierających controlling w badanych firmach | str. 330

Podsumowanie | str. 341

Literatura | str. 353

Spis tabel | str. 367

Spis ilustracji | str. 369

Indeks | str. 373

Ukryj

Opis:

W książce zaprezentowano metody skutecznego wdrażania controllingu zarządczego, wspierającego procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie. Autor publikacji dzieli się swoją wiedzą w dziedzinie adaptacji controllingu w przedsiębiorstwach. Przekazuje wnioski płynące z własnych badań ankietowych, konsultacji z członkami najwyższych szczebli zarządczych przedsiębiorstw, dyrektorami i kierownikami pionów operacyjnych, pracownikami działów ekonomicznych oraz controllerami zaangażowanymi w proces wdrażania controllingu. W publikacji zaprezentowano również projekt wdrożenia systemu informatycznego klasy Business Intelligence, który wspomaga controlling zarządczy i skutecznie optymalizuje przebieg procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie. Program ten wyróżnia się unikatowym, zrównoważonym podejściem do "twardych" (planowanie, analiza danych, modelowanie procesów biznesowych) oraz "miękkich" (ocena kompetencji pracowników, wymiana informacji między pracownikami) elementów controllingu.

W książce szczegółowo omówiono:

  • definicje i systematykę controllingu,
  • proces controllingu, jego istotę i uwarunkowania (m.in. modele amerykański i niemiecki, które stały się wzorcami stosowanymi w Europie),
  • metody i techniki współczesnego zarządzania możliwe do wykorzystania w controllingu,
  • zakres stosowania controllingu w przedsiębiorstwach działających w Polsce,
  • wykorzystanie w praktyce autorskiej koncepcji controllingu zarządczego na przykładzie trzech przedsiębiorstw działających w różnych branżach.
Adresaci:
Publikacja pomoże kadrze menedżerskiej w świadomym i pozbawionym ryzyka procesie wdrożenia rozwiązań controllingowych. Stanowi też źródło wiedzy i inspiracji dla badaczy idei controllingu, przyczyniając się do lepszego jej rozumienia w środowiskach biznesowych i naukowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3435-8 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 380
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Biznes i zarządzanie / Zarządzanie
Kod: OFE-0917:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów