Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Małgorzata Janicz, Monika Skinder-Pik,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.12.2014 r.
Kod: KAM-2564:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp (Małgorzata Janicz) | str. 13

1. Krajowe sądownictwo w sprawach karnych przed traktatem i po traktacie z Lizbony (Małgorzata Janicz) | str. 15


1.1. Instrumenty prawne międzynarodowego obrotu w sprawach karnych | str. 15

1.2. Kompetencja prejudycjalna Trybunału Sprawiedliwości UE a orzekanie w sprawach karnych | str. 17

1.3. Znaczenie wyroków Trybunału Sprawiedliwości dla praktyki orzeczniczej sądów krajowych | str. 18

1.4. Prawo pierwotne i prawo pochodne UE | str. 19

1.5. Podstawowe akty prawa pochodnego | str. 21

1.6. Zasady prawa UE, ich znaczenie w orzecznictwie sądów krajowych | str. 25

1.7. Podstawowe zasady prawa europejskiego w wybranych orzeczeniach TS | str. 25

2. Sprawa unijna (Monika Skinder-Pik) | str. 35

2.1. Przykład sprawy unijnej z zakresu zasad ogólnych - wyrok TS z dnia 3 maja 2007 r. w sprawie C-303/05 | str. 39

2.2. Przykład sprawy unijnej z zakresu rozporządzeń - wyrok TS z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie C-344/08 T. Rubach | str. 42

2.3. Przykład sprawy unijnej z zakresu dyrektyw - wyrok TS z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie C-20/05 | str. 44

3. Pytanie prejudycjalne (Monika Skinder-Pik) | str. 46

4. Zasada ne bis in idem w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości UE (Monika Skinder-Pik) | str. 61


4.1. Wyrok TS z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawach połączonych

C-187/01 Gözütok i C-385/01 Brügge | str. 64

4.2. Wyrok TS z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie C-469/03 Miraglia | str. 68

4.3. Wyrok TS z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie C-436/04 Van Esbroeck | str. 70

4.4. Wyrok TS z dnia 28 września 2006 r. w sprawie C-150/05 Van Straaten | str. 75

4.5. Wyrok TS z dnia 28 września 2006 r. w sprawie C-467/04 Gasparini | str. 78

4.6. Wyrok TS z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie C-288/05 Kretzinger | str. 82

4.7. Wyrok TS z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie

C-367/05 Kraaijenbrink | str. 87

4.8. Wyrok TS z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie C-297/07 Bourquain | str. 90

4.9. Wyrok TS z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-491/07 Turanský | str. 93

4.10. Wyrok TS z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie C-129/14 Spasic | str. 95

4.11. Wyrok TS z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie C-398/12 | str. 100

5. Pozycja ofiary przestępstwa w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE (Monika Skinder-Pik) | str. 105

5.1. Wyrok TS z dnia 15 września 2011 r. w sprawach połączonych C-483/09 Gueye i C-1/10 Sánchez | str. 105

5.2. Wyrok TS z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie C-507/10 | str. 112

6. Europejski nakaz aresztowania w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE (Małgorzata Janicz) | str. 117

6.1. Wyrok TS z dnia 5 września 2012 r. w sprawie C-42/11 J.P. Da Silva Jorge | str. 120

6.2. Wyrok TS z dnia 6 października 2009 r. w sprawie C-123/08 D. Wolzenburg | str. 124

6.3. Wyrok TS z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie -66/08 S. Kozłowski | str. 128

6.4. Wyrok TS z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie C-399/11 S. Melloni | str. 132

6.5. Wyrok TS z dnia 21 października 2010 r. w sprawie C-306/09 I.B | str. 138

6.6. Wyrok TS z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie C-261/09 G. Mantello | str. 143

6.7. Wyrok TS z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie C-396/11 C.V. Radu | str. 148

6.8. Wyrok TS z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie C-296/08 PPU I.P.S. Goicoechei | str. 154

6.9. Wyrok TS z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie C-388/08 PPU A. Leymann, A. Pustovarov | str. 159

7. Wyrok TS z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie C-60/12 M. Balហ- wzajemne wykonywanie orzeczeń o karach o charakterze pieniężnym (Małgorzata Janicz) | str. 167

8. Wyrok TS z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie C-105/03 Maria Pupino - kamień milowy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości w obszarze dawnego III fi laru (Małgorzata Janicz) | str. 173

Bibliografia | str. 177

Wykaz aktów prawnych | str. 179

Wykaz orzeczeń | str. 183


Ukryj

Opis:

W publikacji zaprezentowano analizę zagadnień prawa Unii Europejskiej pod kątem krajowego prawa karnego oraz zawarto najważniejsze orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z tej dziedziny prawa wraz z komentarzem.

Autorki przedstawiają m.in.:

  • unijne instrumenty prawne i ich oddziaływanie na krajowe prawo karne,
  • przykłady spraw unijnych z zakresu zasad ogólnych, rozporządzeń i dyrektyw,
  • procedurę dotyczącą pytań prejudycjalnych,
  • zasady wykładni przepisów krajowych w świetle prawa Unii Europejskiej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8021-8 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 168
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Unia Europejska
Kod: KAM-2564:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów