Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Akta cywilne dla aplikantów

Publikacja przeznaczona dla aplikantów adwokackich oraz radcowskich przygotowujących się do egzaminu końcowego z prawa cywilnego.

więcej

Autorzy: Karolina Kocemba,
Seria:  Aplikacje Prawnicze
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  18 września 2015 r.
Kod: NEX-0772:W02P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Część I. Uwagi ogólne


1. Jak korzystać z książki | str. 17
2. Kilka uwag przed przystąpieniem do pisania pracy | str. 18
3. Konstrukcja apelacji | str. 22
4. Konstrukcja opinii | str. 27

Część II. Kazusy


Kazus nr 1. Ważność i skuteczność umowy sprzedaży | str. 31
1. Informacja dla zdającego | str. 32
2. Dokumenty i pisma | str. 33
2.1. Pozew w postępowaniu nakazowym | str. 33
2.2. Załączniki do pozwu | str. 36
2.2.1. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika Powoda | str. 36
2.2.2. Umowa sprzedaży i świadczenia umów telekomunikacyjnych zawarta między Powodem a Pozwanym | str. 37
2.2.3. Aneks do umowy świadczenia umów telekomunikacyjnych | str. 41
2.2.4. Protokół przekazania światłowodów | str. 42
2.2.5. Faktura sprzedaży światłowodów | str. 43
2.2.6. Wezwanie do zapłaty faktury | str. 44
2.3. Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym | str. 45
2.4. Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym | str. 47
2.5. Załączniki do zarzutów od nakazu zapłaty | str. 50
2.5.1. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika Pozwanego | str. 50
2.5.2. Akt założycielski Pozwanego | str. 51
2.6. Protokół z rozprawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. | str. 67
2.7. Protokół z rozprawy z dnia 6 czerwca 2015 r. | str. 69
2.8. Wyrok | str. 72
2.9. Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku | str. 73
2.10. Uzasadnienie wyroku | str. 74
3. Proponowane rozwiązanie | str. 77

Kazus nr 2. Zniesienie współwłasności | str. 85
1. Informacja dla zdającego | str. 86
2. Dokumenty i pisma | str. 87
2.1. Wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości | str. 87
2.2. Załączniki do wniosku o zniesienie współwłasności nieruchomości | str. 90
2.2.1. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika wnioskodawczyni | str. 90
2.2.2. Wypis z księgi wieczystej | str. 91
2.2.3. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku | str. 92
2.3. Pismo uczestniczki w postępowaniu nieprocesowym | str. 93
2.4. Załączniki do pisma w postępowaniu nieprocesowym | str. 98
2.4.1. Wypis z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego | str. 98
2.4.2. Wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego | str. 100
2.4.3. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika uczestniczki | str. 101
2.4.4. Odpowiedź na wniosek dotyczący działki | str. 102
2.5. Wniosek dowodowy pełnomocnika uczestniczki postępowania | str. 103
2.6. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika uczestniczki postępowania | str. 104
2.7. Protokół z posiedzenia z dnia 15 czerwca 2015 r. | str. 105
2.8. Odpowiedź na zapytanie dotyczące kategorii działki | str. 109
2.9. Protokół z posiedzenia z dnia 15 lipca 2015 r., ogłoszenie postanowienia wstępnego | str. 110
2.10. Postanowienie wstępne dotyczące współwłasności nieruchomości | str. 111
2.11. Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia postanowienia | str. 112
2.12. Uzasadnienie postanowienia | str. 113
3. Proponowane rozwiązanie | str. 117

Kazus nr 3. Naruszenie dóbr osobistych osoby prawnej - fundacji | str. 123
1. Informacja dla zdającego | str. 124
2. Dokumenty i pisma | str. 125
2.1. Pozew o ochronę dóbr osobistych oraz zapłatę sumy pieniężnej | str. 125
2.2. Załączniki do pozwu o ochronę dóbr osobistych oraz zapłatę sumy pieniężnej | str. 131
2.2.1. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika Powoda | str. 131
2.2.2. Regulamin akcji "Walczymy z otyłością" | str. 132
2.2.3. Pismo Powoda z dnia 4 grudnia 2013 r. w związku z akcją "Walczymy z otyłością" | str. 135
2.2.4. Odpowiedź Pozwanego z dnia 14 grudnia 2013 r. na pismo Powoda | str. 136
2.2.5. Wezwanie do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych | str. 137
2.2.6. Pismo Pozwanego z dnia 12 stycznia 2014 r. | str. 139
2.2.7. Informacja internetowa o akcji "Walczymy z otyłością" | str. 141
2.3. Postanowienie o zwolnieniu z kosztów | str. 142
2.4. Odpowiedź Pozwanego na pozew | str. 144
2.5. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika Pozwanego | str. 152
2.6. Protokół z rozprawy z dnia 17 czerwca 2014 r. | str. 153
2.7. Protokół z rozprawy z dnia 25 lipca 2014 r. | str. 155
2.8. Wyrok w sprawie o ochronę dóbr osobistych | str. 162
2.9. Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku | str. 163
2.10. Uzasadnienie wyroku | str. 164
3. Proponowane rozwiązanie | str. 171

Kazus nr 4. Rozwód | str. 175
1. Informacja dla zdającego | str. 176
2. Pisma i dokumenty | str. 177
2.1. Pozew o orzeczenie rozwodu | str. 177
2.2. Załączniki do pozwu | str. 180
2.2.1. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika Powódki | str. 180
2.2.2. Odpis zupełny aktu małżeństwa | str. 181
2.3. Odpowiedź Pozwanego na pozew | str. 182
2.4. Załączniki do pozwu | str. 185
2.4.1. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika Pozwanego | str. 185
2.4.2. Opinia sądowo-lekarska | str. 186
2.4.3. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia | str. 187
2.5. Protokół z rozprawy z dnia 24 lutego 2015 r. | str. 188
2.6. Protokół z rozprawy z dnia 24 marca 2015 r. | str. 190
2.7. Protokół z rozprawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. | str. 193
2.8. Protokół z rozprawy z dnia 24 maja 2015 r. | str. 196
2.9. Wyrok w sprawie orzeczenia rozwodu | str. 199
2.10. Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku | str. 200
2.11. Uzasadnienie wyroku | str. 201
3. Proponowane rozwiązanie | str. 206

Kazus nr 5. Interpretacje umowy sprzedaży | str. 213
1. Informacja dla zdającego | str. 214
2. Pisma i dokumenty | str. 215
2.1. Pozew w postępowaniu upominawczym | str. 215
2.2. Załączniki do pozwu | str. 220
2.2.1. Umowa kupna-sprzedaży systemów regałowych zawarta między Powodem a Pozwanym | str. 220
2.2.2. Oferta nr DS/002G | str. 225
2.2.3. Oferta nr DS/002F | str. 229
2.2.4. Potwierdzenie oferty nr DS/002F | str. 233
2.2.5. Dookreślenie sposobu zapłaty | str. 234
2.2.6. Opinia prawna, o którą wystąpił Pozwany, dotycząca umowy z Powodem | str. 236
2.2.7. Faktura pro forma nr R/99/2013 | str. 238
2.2.8. Wyciąg z rachunku bankowego Powoda | str. 239
2.2.9. Faktura VAT nr FVKO/02/04/00437 | str. 240
2.2.10. Wyciąg z rachunku bankowego Powoda | str. 241
2.2.11. Nota uznaniowa nr 1/10/13 Pozwanego | str. 242
2.2.12. Przedsądowe wezwanie Pozwanego do zapłaty | str. 243
2.2.13. Odmowa zapłaty Pozwanego | str. 244
2.2.14. Korespondencja mailowa między przedstawicielami Powoda i Pozwanego | str. 245
2.2.15. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika Powoda | str. 247
2.3. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym | str. 248
2.4. Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym | str. 249
2.5. Załączniki do nakazu zapłaty | str. 254
2.5.1. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika Pozwanego | str. 254
2.6. Zawiadomienie o posiedzeniu sądu | str. 255
2.7. Odpowiedź Powoda na sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym | str. 256
2.8. Replika na pismo procesowe Powoda | str. 259
2.9. Pismo procesowe Powoda | str. 262
2.10. Protokół z rozprawy z dnia 1 sierpnia 2014 r. | str. 264
2.11. Wyrok z dnia 1 sierpnia 2014 r. | str. 266
2.12. Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku | str. . 267
2.13. Uzasadnienie wyroku | str. 268
3. Proponowane rozwiązanie | str. 273

Kazus nr 6. Naruszenie dóbr osobistych | str. 279
1. Informacja dla zdającego | str. 280
2. Pisma i dokumenty | str. 281
2.1. Pozew o usunięcie skutków naruszenia dóbr osobistych oraz o zapłatę zadośćuczynienia | str. 281
2.2. Załączniki do pozwu | str. 285
2.2.1. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika Powoda | str. 285
2.2.2. Treść wywiadu z 1 dnia marca 2013 r. z Pozwanym | str. 286
2.3. Odpowiedź Pozwanego na pozew | str. 287
2.4. Załączniki do odpowiedzi na pozew | str. 291
2.4.1. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika Pozwanego | str. 291
2.5. Protokół z rozprawy z dnia 19 listopada 2013 r | str. 292
2.6. Wypowiedzenie umowy przez Agencję Ochrony Osób "Bezpieczeństwo" | str. 295
2.7. Protokół z rozprawy z dnia 21 stycznia 2014 r. | str. 296
2.8. Wyrok w sprawie o ochronę dóbr osobistych z dnia 15 lutego 2014 r. | str. 299
2.9. Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku | str. 300
2.10. Uzasadnienie wyroku | str. 301
3. Proponowane rozwiązanie | str. 306

Kazus nr 7. Rozliczenie umowy o świadczenie usług | str. 313
1. Informacja dla zdającego | str. 314
2. Pisma i dokumenty | str. 315
2.1. Pozew o zapłatę | str. 315
2.2. Załączniki do pozwu | str. 319
2.2.1. Umowa o świadczenie usług cateringu między Powodem a Pozwanym | str. 319
2.2.2. Faktura VAT nr 16/2012 | str. 322
2.2.3. Faktura VAT nr 20/2012 | str. 323
2.2.4. Wypowiedzenie umowy przez Powoda | str. 324
2.2.5. Wypowiedzenie umowy przez Pozwanego | str. 325
2.2.6. Wezwanie Pozwanego do zapłaty | str. 326
2.2.7. Odpowiedź Pozwanego na wezwanie do zapłaty | str. 327
2.3. Zgłoszenie się pełnomocnika Powoda | str. 329
2.4. Zarządzenie sędziego | str. 330
2.5. Pismo procesowe Pozwanego | str. 331
2.6. Załączniki do pisma procesowego Pozwanego | str. 339
2.6.1. Korespondencja mailowa w okresie 9 maja 2011 r. - 29 czerwca 2012 r. | str. 339
2.6.2. Faktura VAT nr 1/2012 | str. 346
2.6.3. Faktura VAT nr 10/2012 | str. 347
2.7. Protokół z rozprawy z dnia 1 sierpnia 2014 r. | str. 348
2.8. Wyrok w sprawie o zapłatę | str. 355
2.9. Wniosek Pozwanego o sporządzenie uzasadnienia wyroku | str. 356
2.10. Uzasadnienie wyroku | str. 357
3. Proponowane rozwiązanie | str. 370

Kazus nr 8. Roboty budowlane - odpowiedzialność za wady | str. 383
1. Informacja dla zdającego | str. 384
2. Pisma i dokumenty | str. 385
2.1. Pozew o zapłatę | str. 385
2.2. Załączniki do pozwu | str. 388
2.2.1. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika Powoda | str. 388
2.2.2. Umowa zawarta między Powodem a Pozwanym w dniu 10 października 2005 r. dotycząca wykonania robót budowlanych przy ul. Lisiej 11 | str. 389
2.2.3. Umowa zawarta między Powodem a Pozwanym w dniu 8 lipca 2006 r. dotycząca wykonania robót budowlanych przy ul. Lisiej 12 | str. 391
2.2.4. Zgłoszenie reklamacyjne | str. 393
2.2.5. Przedsądowe wezwanie do usunięcia wad | str. 396
2.2.6. Kosztorysy usunięcia wad | str. 397
2.7. Odpowiedź Pozwanego na pozew | str. 398
2.8. Załączniki do odpowiedzi na pozew | str. 401
2.8.1. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika Pozwanego | str. 401
2.8.2. Protokoły odbioru robót | str. 402
2.9. Protokół z rozprawy z dnia 26 maja 2011 r. | str. 403
2.10. Opinia techniczna | str. 404
2.11. Wniosek dowodowy zgłoszony przez Pozwanego | str. 407
2.12. Protokół z rozprawy z dnia 19 września 2011 r. | str. 409
2.13. Wyrok w sprawie o zapłatę | str. 410
2.14. Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku | str. . 411
2.15. Uzasadnienie wyroku | str. 412
3. Proponowane rozwiązanie | str. 415

Kazus nr 9. Naruszenie dóbr osobistych | str. 421
1. Informacja dla zdającego | str. 422
2. Pisma i dokumenty | str. 423
2.1. Pozew o ochronę dóbr osobistych | str. 423
2.2. Załączniki do pozwu | str. 427
2.2.1. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika Powoda | str. 427
2.2.2. Wniosek o wydanie karty kibica | str. 428
2.3. Odpowiedź na pozew | str. 430
2.4. Załączniki do pozwu | str. 437
2.4.1. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika Pozwanego | str. 437
2.4.2. Wyciąg z regulaminu w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek organizowanych przez PZPN i Ekstraklasę SA | str. 438
2.4.3. Wyciąg z regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo Ekstraklasy na sezon 2012/2013 | str. 442
2.4.4. Zasady przyjmowania kibiców drużyny gości na zawodach podczas rozgrywek | str. 443
2.5. Protokół z rozprawy z dnia 15 czerwca 2014 r. | str. 447
2.6. Protokół z rozprawy z dnia 20 lipca 2014 r. | str. 448
2.7. Ogłoszenie wyroku | str. 453
2.8. Wyrok w sprawie o ochronę dóbr osobistych | str. 454
2.9. Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku | str. 455
2.10. Uzasadnienie wyroku | str. 456
3. Proponowane rozwiązanie | str. 461

Kazus nr 10. Ważność i skuteczność cesji praw i przejęcia długu | str. 469
1. Informacja dla zdającego | str. 470
2. Pisma i dokumenty | str. 471
2.1. Pozew o zapłatę świadczenia pieniężnego w postępowaniu upominawczym | str. 471
2.2. Załączniki do pozwu | str. 474
2.2.1. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika Powoda | str. 474
2.2.2. Umowa o udostępnienie prawa drogi zawarta między Powodem a Pozwanym | str. 475
2.2.3. Wykaz relacji energetycznych Tezeusz SA wykorzystanych do budowy sieci | str. 481
2.2.4. Faktura VAT nr 010/007/11/2013 | str. 484
2.2.5. Faktura VAT nr 011/007/11/2013 | str. 485
2.2.6. Przedsądowe wezwanie do zapłaty | str. 486
2.3. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym | str. 487
2.4. Sprzeciw od nakazu zapłaty | str. 488
2.5. Załączniki do sprzeciwu od nakazu zapłaty | str. 493
2.5.1. Umowa zawarta między Pozwanym a Ulisses Sp. z o.o. | str. 493
2.5.2. Protokół przekazania światłowodów | str. 495
2.5.3. Pismo procesowe | str. 496
2.5.4. Porozumienie zawarte między Pozwanym a Ulisses Sp. z o.o. | str. 497
2.5.5. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika Pozwanego | str. 498
2.6. Protokół z rozprawy z dnia 1 czerwca 2014 r. | str. 499
2.7. Wyrok w sprawie o zapłatę | str. 501
2.8. Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku złożony przez Powoda | str. 502
2.9. Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku złożony przez Pozwanego | str. 503
2.10. Uzasadnienie wyroku | str. 504
3. Proponowane rozwiązanie | str. 508
3.1. Opinia o niezasadności apelacji | str. 508
3.2. Apelacja Pozwanego | str. 510

Kazus nr 11. Wydanie nieruchomości | str. 515
1. Informacja dla zdającego | str. 516
2. Pisma i dokumenty | str. 517
2.1. Pozew o wydanie nieruchomości | str. 517
2.2. Załączniki do pozwu o wydanie nieruchomości | str. 519
2.2.1. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika Powoda | str. 519
2.2.2. Umowa najmu zawarta między Powodem a Pozwanym | str. 520
2.2.3. Oświadczenie o wypowiedzeniu najmu | str. 526
2.2.4. Wezwanie do przekazania lokalu wynajmującemu | str. 527
2.3. Odpowiedź na pozew | str. 528
2.4. Załączniki do odpowiedzi na pozew | str. 532
2.4.1. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika Pozwanego | str. 532
2.4.2. Porozumienie dotyczące najmu lokalu zawarte pomiędzy Pozwanym a Megatex SA | str. 533
2.4.3. Wydruk ze strony internetowej Megatex SA | str. 534
2.4.4. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy podnajmu | str. 535
2.4.5. Pismo z dnia 16 października 2012 r. dotyczące lokalu | str. 536
2.4.6. Pismo z dnia 20 listopada 2012 r. dotyczące lokalu | str. 537
2.4.7. Wezwanie do przekazania lokalu z dnia 10 stycznia 2013 r. | str. 538
2.4.8. Odpowiedź na pismo z dnia 10 stycznia 2013 r. | str. 539
2.4.9. Pismo z dnia 23 października 2012 r. o przekazanie lokalu | str. 540
2.4.10. Pismo do Megatex SA z dnia 16 stycznia 2013 r. o przekazanie lokalu | str. 541
2.5. Pismo Powoda | str. 542
2.6. Odpowiedź na pismo Powoda | str. 544
2.7. Zawiadomienie o posiedzeniu sądu | str. 546
2.8. Protokół z rozprawy z dnia 16 czerwca 2014 r. | str. 547
2.9. Wyrok w sprawie o opróżnienie lokalu użytkowego | str. 549
2.10. Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku | str. 550
2.11. Uzasadnienie wyroku | str. 551
3. Proponowane rozwiązanie | str. 558

Kazus nr 12. Zasiedzenie służebności | str. 561
1. Informacja dla zdającego | str. 562
2. Pisma i dokumenty | str. 563
2.1. Wniosek o stwierdzenie nabycia służebności przejazdu i przechodu | str. 563
2.2. Załączniki do pozwu | str. 565
2.2.1. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika wnioskodawcy | str. 565
2.3. Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia służebności przejazdu i przechodu | str. 566
2.4. Załącznik do odpowiedzi na wniosek - pełnomocnictwo dla pełnomocnika uczestnika | str. 568
2.5. Protokół z posiedzenia z dnia 14 lutego 2014 r. | str. 569
2.6. Protokół z posiedzenia z dnia 20 czerwca 2014 r. | str. 571
2.7. Ogłoszenie orzeczenia w sprawie o stwierdzeniu zasiedzenia służebności | str. 573
2.8. Postanowienie o stwierdzeniu zasiedzenia służebności | str. 574
2.9. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia postanowienia | str. 575
2.10. Uzasadnienie orzeczenia | str. 576
3. Proponowane rozwiązanie | str. 579

Część III. Egzaminy adwokackie


1. Propozycja apelacji - egzamin adwokacki 2011 r. | str. 587
2. Propozycja apelacji - egzamin adwokacki 2012 r. | str. 593
3. Propozycja apelacji - egzamin adwokacki 2013 r. | str. 604
4. Propozycja apelacji - egzamin adwokacki 2014 r. | str. 611
5. Propozycja apelacji - egzamin adwokacki 2015 r. | str. 616

Część IV. Egzaminy radcowskie


1. Propozycja apelacji - egzamin radcowski 2012 r. | str. 625
2. Propozycja apelacji - egzamin radcowski 2013 r. | str. 632
3. Propozycja apelacji - egzamin radcowski 2014 r. | str. 638
4. Propozycja apelacji - egzamin radcowski 2015 r. | str. 643

Ukryj

Opis:

Publikacja stanowi zbiór materiałów, które pomogą każdemu aplikantowi przygotować się do egzaminu zawodowego. W książce znajdują się nie tylko projekty apelacji i praktyczne wskazówki jak ją sporządzić, lecz także informacje dotyczące przygotowania opinii o braku podstaw do wniesienia apelacji.
Książka składa się z trzech części.
W pierwszej części znajdują się ogólne uwagi dotyczące sposobu przygotowania projektu apelacji oraz opinii o braku podstaw do jej wniesienia wraz z przykładowymi wzorami i objaśnieniami do nich.
W drugiej części zamieszczono materiały do pracy indywidualnej w formie dwunastu odrębnych kazusów wraz z propozycjami ich rozwiązań. W tej części znajdują się przede wszystkim materiały do pracy indywidualnej. Kazusy, przedstawione w formie odwzorowującej oryginalne akta sprawy, autorzy zaczerpnęli z praktyki w kancelarii, mając nadzieję, że ułatwią one Czytelnikom przygotowanie projektu własnego rozwiązania.
Trzecia część to propozycje rozwiązań kazusów stanowiących w latach poprzednich materiał na egzaminach adwokackich oraz radcowskich prowadzonych w obowiązującej formule.
Obecne drugie wydanie zostało uzupełnione o opracowanie zadań egzaminacyjnych z egzaminów adwokackich oraz radcowskich z lat 2014 oraz 2015.
Opracowanie zostało stworzone z myślą przede wszystkim o aplikantach adwokackich i radcowskich przygotowujących się do ostatniego egzaminu – egzaminu zawodowego.

Autor:

Karolina Kocemba – doktor prawa, adwokat i partner w kancelarii Tomczak i Partnerzy; specjalizuje się głównie w szeroko rozumianym prawie cywilnym, także w prawie rynku kapitałowego, w szczególności w zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem spółek giełdowych, zajmuje się także działalnością dydaktyczną.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9385-0 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 576
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: NEX-0772:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów