Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ustawa o rachunkowości. Komentarz

W publikacji omówiono kluczową regulację prawną, która określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych oraz warunki usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

więcej

Cena podstawowa brutto: 239,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 215,10 zł. ( Oszczędzasz: 23,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Uwagi wstępne | str. 11

Ustawa o rachunkowości | str. 15

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 17

Rozdział 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych | str. 117

Rozdział 3. Inwentaryzacja | str. 193

Rozdział 4. Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego | str. 213
4.1. Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów | str. 214
4.2. Szczegółowe zasady bieżącej i bilansowej wyceny aktywów i pasywów | str. 251
4.3. Ustalanie wyniku finansowego | str. 368

Rozdział 4a. Łączenie się spółek | str. 394

Rozdział 5. Sprawozdania finansowe jednostki | str. 423

Rozdział 6. Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej | str. 504
6.1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej według ustawy o rachunkowości | str. 504
6.2. Konsolidacja sprawozdań finansowych w regulacjach międzynarodowych | str. 585

Rozdział 6a. Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej | str. 613

Rozdział 7. Badanie, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych | str. 626

Rozdział 8. Ochrona danych | str. 669

Rozdział 8a. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych | str. 688

Rozdział 9. Odpowiedzialność karna | str. 699

Rozdział 10. Przepisy szczególne i przejściowe | str. 708

Rozdział 11. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy końcowe | str. 719

Załączniki. (pominięte) | str. 720

Bibliografia | str. 721

Spis tabel | str. 725

Spis schematów | str. 731

Skorowidz alfabetyczno-rzeczowy | str. 733

Autorzy | str. 747

Ukryj

Opis:

W publikacji omówiono kluczową regulację prawną, która określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych oraz warunki usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przystępny i kompleksowy sposób przedstawiono interpretację prawa bilansowego, odnosząc się do krajowych standardów rachunkowości i rozwiązań międzynarodowych, w tym MSSF oraz dyrektyw UE, jak również do przepisów prawa podatkowego i innych regulacji polskiego prawa.

W siódmym wydaniu komentarza zawarto najnowsze rozwiązania w prawie bilansowym i normach z nim związanych uwzględniając aktualny stan prawny, w tym ostatnie zmiany, które weszły w życie w dniu 4 czerwca 2016 r., mające na celu przede wszystkim wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE oraz dotyczące m.in. modyfikacji zakresu podmiotowego ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem alternatywnych spółek inwestycyjnych.

Książka jest dziełem zespołu pracowników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, spośród których niektórzy są też biegłymi rewidentami.

Publikacja przeznaczona jest dla księgowych, doradców podatkowych, osób prowadzących biura rachunkowe oraz biegłych rewidentów. Zainteresuje również dyrketorów ekonomicznych, analityków finansowych i członków rad nadzorczych. Będzie pomocnym źródłem wiedzy dla pracowników naukowych, studentów studiów ekonomicznych oraz słuchaczy studiów podyplomowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8951-8 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 752
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Rachunkowość
Kod: NEX-0642:W07P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów