Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Iwona Karasek-Wojciechowicz,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  LexisNexis
Kod: NEX-0475:W01P01  Ilość w paczce: 100
Cena podstawowa brutto: 89,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 80,10 zł. ( Oszczędzasz: 8,90 zł. )

Opis:

Jest to pierwsze w polskim piśmiennictwie kompleksowe i pogłębione opracowanie problematyki roszczenia o wykonanie zobowiązania zgodnie z jego treścią ? jego konstrukcji, przesłanek i granic, zarówno w odniesieniu do zobowiązań pieniężnych, jak i niepieniężnych. Wiele miejsca poświęcono zaskarżalności tego roszczenia, w tym świadczeń i obowiązków ubocznych. Sformułowano i przedstawiono koncepcję generalnego roszczenia o doprowadzenie świadczenia nienależycie wykonanego do jego zgodności ze zobowiązaniem. Szczegółowo zostały omówione granice roszczenia o wykonanie zobowiązania in natura, w tym zwłaszcza nieracjonalność gospodarcza świadczenia oraz jej wpływ na istnienie, treść i zaskarżalność roszczenia o wykonanie zobowiązania in natura. Analizie poddano także aspekty proceduralne związane z omawianą tematyką. Praca dopełnia dorobek polskiego piśmiennictwa w zakresie konsekwencji naruszenia zobowiązania. Aktualny stan prawa polskiego został ukazany na prawnoporównawczym tle obcych porządków prawnych oraz europejskich propozycji i projektów harmonizacyjnych. Znajomość tych rozwiązań jest niezbędna dla zrozumienia przyszłych europejskich aktów prawnych z zakresu prawa zobowiązań, które będą stosować także polscy prawnicy. Sformułowane wnioski mają kluczowe znaczenie dla wypracowania optymalnych rozwiązań dla projektowanego polskiego kodeksu cywilnego w zakresie objętym tematyką pracy. Publikacja jest skierowana przede wszystkim do prawników praktyków ? zarówno do adwokatów oraz radców prawnych, jak i do sędziów. Dr Iwona Karasek-Wojciechowicz ? adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, jak również radca prawny aktywnie uczestniczący w obsłudze działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie bankowości i finansów oraz nieruchomości. Wieloletni ekspert w ramach programu Banku Światowego ?Doing Business?.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-278-0736-6 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 528
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: NEX-0475:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa