Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Maciej Giaro,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  LexisNexis
Kod: NEX-0741:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 59,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 53,10 zł. ( Oszczędzasz: 5,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów

Przedmowa


ROZDZIAŁ I. Wpływ Internetu na rozwój aukcji
1. Internet i jego wpływ na obrót handlowy
1.1. Internet
1.2. Społeczeństwo informatyczne
1.3. Gospodarka sieciowa
1.4. Problem regulacji obrotu internetowego
2. Aukcja
2.1. Perspektywa historyczna
2.1.1. Starożytność
2.1.2. Średniowiecze
2.1.3. Nowożytność
2.1.4. Współczesność
2.2. Perspektywa ekonomiczna
2.2.1. Ekonomiczne pojęcie aukcji i jej funkcje gospodarcze
2.2.2. Aukcja jako mechanizm kształtowania ceny
2.2.3. Ekonomiczna teoria aukcji
2.3. Perspektywa cywilnoprawna
2.3.1. Wielostronność
2.3.2. Wieloetapowość
2.3.3. Eliminacyjny charakter - obiektywna porównywalność ofert
2.3.4. Przybicie - sposób finalizacji umowy - konstrukcja prawna
2.3.5. Jawność i sukcesywność ofert
2.3.6. Czas aukcji
2.3.7. Miejsce aukcji
3. Aukcja internetowa
3.1. Pojęcie
3.2. Techniczne metody przeprowadzenia
3.3. Zalety i wady oraz znaczenie gospodarcze
3.4. Dostępność
3.5. Szczególne typy
3.5.1. Aukcja angielska (english auction)
3.5.2. Aukcja holenderska (dutch auction)
3.5.3. Aukcja holenderska on-line (on-line dutch auction)
3.5.4. Aukcja odwrotna (reverse auction)
3.5.5. Aukcja z opcją natychmiastowego kupna (buyout auction)
3.5.6. Aukcja live i non-stop
3.6. Aukcja internetowa a podobne sposoby zawarcia umowy
3.6.1. Przetarg
3.6.2. Giełda
3.6.3. Zakupy społecznościowe (community shopping)

ROZDZIAŁ II. Układ stosunków w ramach aukcji internetowej
1. Scenariusze organizacyjne aukcji
1.1. Aukcja tradycyjna
1.2. Aukcja internetowa
2. Stosunek uczestnictwa w platformie aukcyjnej
2.1. Umowa o uczestnictwo
2.2. Zawarcie umowy o uczestnictwo
2.3. Związanie regulaminem platformy
2.4. Charakter prawny umowy o uczestnictwo
2.4.1. Stosunek prawny między administratorem a organizatorem aukcji
2.4.2. Stosunek prawny między administratorem a licytantem
3. Stosunek rynkowy między uczestnikami platformy
3.1. Warunki aukcji tradycyjnej
3.2. Warunki aukcji internetowej
3.2.1. Wyraźne odesłanie w ogłoszeniu
3.2.2. Wykładnia oświadczeń uczestników
3.2.3. Umowa ramowa
3.2.4. Umowa na rzecz (ze skutkiem wobec) osób trzecich
3.2.5. Umowa ze skutkiem ochronnym wobec osób trzecich 7
3.2.6. Zwyczaj internetowy
3.2.7. Wskazanie dla praktyki

ROZDZIAŁ III. Przebieg aukcji internetowej
1. Ogłoszenie
1.1. Ogłoszenie aukcji tradycyjnej
1.1.1. Treść ogłoszenia
1.1.2. Charakter prawny
1.1.3. Odwołanie lub zmiana
1.2. Ogłoszenie aukcji internetowej
1.2.1. Treść ogłoszenia
1.2.2. Charakter prawny
1.2.3. Odwołanie lub zmiana
1.3. Odróżnienie od innych typów ogłoszeń
1.3.1. Ogłoszenie "tylko kup teraz"
1.3.2. Ogłoszenie zwykłe
1.3.3. Ogłoszenie "zaproponuj cenę"
2. Wywołanie
2.1. Wywołanie aukcji tradycyjnej
2.1.1. Uwagi ogólne
2.1.2. Charakter prawny
2.2. Wywołanie aukcji internetowej
2.2.1. Uwagi ogólne
2.2.2. Charakter prawny
3. Licytacja
3.1. Licytacja w aukcji tradycyjnej
3.1.1. Sposób składania ofert
3.1.2. Związanie ofertą
3.2. Licytacja w aukcji internetowej
3.2.1. Sposób składania ofert
3.2.1.1. Oferty maksymalne (proxy bidding)
3.2.1.2. Oferty snajperskie (sniper bidding)
3.2.2. Związanie ofertą
4. Zawarcie umowy
4.1. Zawarcie umowy w aukcji tradycyjnej
4.1.1. Przybicie
4.1.2. Swoboda przybicia
4.1.3. Zawarcie umowy, której ważność zależy od szczególnych wymagań ustawowych
4.2. Zawarcie umowy w aukcji internetowej
4.2.1. Problem przybicia
4.2.2. Przedwczesne zamknięcie aukcji
4.2.3. Zawarcie umowy, której ważność zależy od szczególnych wymagań ustawowych
5. Zastosowanie wzorców umów
5.1. Uwagi ogólne
5.2. Wzorzec organizatora aukcji
5.3. Wzorzec licytanta

ROZDZIAŁ IV. Nieuczciwe praktyki aukcyjne
1. Uwagi ogólne
2. Postacie nieuczciwych praktyk aukcyjnych
2.1. Aukcja tradycyjna
2.2. Aukcja internetowa
2.2.1. Shill bidding
2.2.2. Deadbeat bidding
2.2.3. Bid shielding
2.2.4. Sniper bidding
3. Środki prawne przeciwdziałania nieuczciwym praktykom aukcyjnym
3.1. Skarga z art. 705 k.c.
3.1.1. Treść i cel art. 705 k.c.
3.1.2. Przesłanki skargi
3.1.3. Legitymacja czynna i bierna
3.1.4. Realizacja i skutek skargi
3.2. Środki ogólne

Bibliografia

Ukryj

Opis:

Publikacja stanowi pierwsze w polskim piśmiennictwie prawniczym poszerzone opracowanie cywilnoprawnej tematyki zawarcia umowy w trybie aukcji internetowej. Jej przedmiotem są aukcje organizowane na popularnych platformach aukcyjnych typu eBay czy Allegro. Obok samego przebiegu procedury zawarcia umowy omówiono zagadnienie trójkątnego układu stosunków w ramach internetowych platform aukcyjnych oraz problematykę nieuczciwych praktyk aukcyjnych. W dużej mierze uwzględniono dorobek doktryny niemieckojęzycznej, która w omawianej materii stanowi dla prawa polskiego naturalne pole badań komparatystycznych.

Publikacja jest adresowana do prawników zainteresowanych nie tylko problematyką aukcji internetowych, lecz także - z uwagi na bardziej ogólny wymiar omawianych zjawisk - problematyką internetowych platform handlowych czy w ogóle obrotu internetowego.

Dr Maciej Giaro - radca prawny; autor artykułów i glos z zakresu prawa cywilnego, w tym obrotu internetowego, a także z pogranicza prawa cywilnego i prawa pracy.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-278-0715-1 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 200
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Biznes i zarządzanie / Internet i e-biznes
Kod: NEX-0741:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa