Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Kamil Mamak,
Seria:  Komentarze praktyczne LexisNexis
Wydawnictwo:  LexisNexis
Kod: NEX-0390:W01P01  Ilość w paczce: 100
Cena podstawowa brutto: 49,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 44,10 zł. ( Oszczędzasz: 4,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów


Wstęp

USTAWA z dnia 5 lipca 1990 r.
- Prawo o zgromadzeniach
(tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 397)

ROZDZIAŁ 1. Przepisy ogólne (art. 1-4)

ROZDZIAŁ 2. Postępowanie w sprawach zgromadzeń (art. 5-13)

ROZDZIAŁ 2a. Przepisy karne (art. 13a-13c)

ROZDZIAŁ 3. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy
przejściowe i końcowe (art. 14-19)

Bibliografia

Ukryj

Opis:

Stan prawny na 5 maja 2014 roku.

Komentarz w praktyczny i przystępny sposób przedstawia interpretację przepisów ustawy z 5 lipca 1990 r. - Prawo o zgromadzeniach, które regulują ograniczenia konstytucyjnej wolności organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Poprzedzono go merytorycznym wstępem, w którym przedstawiono szerszy kontekst normatywny komentowanej regulacji.

W publikacji uwzględniono najnowsze orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Sądu Najwyższego i sądów administracyjnych, a także poglądy doktryny. Zawiera ona również praktyczne wskazówki dotyczące stosowania Prawa o zgromadzeniach.

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do organizatorów zgromadzeń publicznych, a także do adwokatów, radców prawnych, sędziów oraz pracowników organów gminy, którzy zajmują się tą problematyką. Publikacja może być także pomocna członkom stowarzyszeń, partii politycznych, związków zawodowych i innych organizacji biorących czynny udział w debacie publicznej.

Szczegóły towaru


ISBN: 9788327806956 , 144
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: NEX-0390:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów