Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Sławomir Lewandowski,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: NEX-0470:W02P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wykaz symboli logicznych (z odpowiednikami słownymi) | str. 11

Rozdział I
Zagadnienia wstępne | str. 13


1. Cele i zakres pracy | str. 13

2. Założenia metodologiczne | str. 19

Rozdział II
Retoryka i prawo | str. 29


1. Retoryka na przestrzeni wieków | str. 29

2. Retoryka współczesna | str. 35

3. Topika i toposy | str. 41

4. Retoryka prawnicza | str. 48

Rozdział III
Logika i prawo | str. 53


1. Logika od starożytności do czasów współczesnych | str. 53

2. Działy logiki | str. 57

3. Funktory prawdziwościowe i ich odpowiedniki słowne | str. 65

4. Problem logiki prawniczej | str. 74

Rozdział IV
Argumentacja prawnicza na tle argumentacji ogólnej | str. 81


1. "Argumentacja" i "argument" - analiza semantyczna | str. 81

2. Istota argumentacji | str. 86

3. Struktura argumentu | str. 92

4. Porządek argumentacji | str. 97

5. Argumenty z... i argumenty do... w praktyce | str. 100

6. Reguły argumentacji w topikach prawniczych | str. 104

7. Koncepcje argumentacji prawniczej | str. 109

Rozdział V
Modele stosowania prawa | str. 115


1. Modelowe ujęcie sądowego stosowania prawa | str. 115

2. Sylogistyczny model stosowania prawa | str. 117

3. Formalizacje sylogizmu prawniczego | str. 123

4. Krytyka sylogizmu prawniczego | str. 129

5. Argumentacyjny model stosowania prawa | str. 134

6. Dwa modele stosowania prawa - sprzeczność czy możliwość kompromisu? | str. 141

7. Epichejremat w retoryce i logice | str. 147

8. Epichejrematyczny model stosowania prawa | str. 149

Rozdział VI
Dowód i dowodzenie | str. 153


1. Retoryczna koncepcja dowodu i dowodzenia | str. 153

2. Pojęcia dowodu i dowodzenia w logice | str. 157

3. Wymogi stawiane dowodzeniu logicznemu | str. 160

4. Dowodzenie a inne wnioskowania | str. 163

5. Rozumienie dowodu w języku prawnym i w języku prawniczym | str. 168

6. Dowód w prawie jako wnioskowanie | str. 173

7. Dowód w prawie na tle koncepcji retorycznych i logicznych | str. 177

Rozdział VII
Rola pytań w argumentacji | str. 181


1. Pytanie w retoryce | str. 181

2. Logiczna analiza pytań | str. 186

3. Pytanie w procesie stosowania prawa | str. 193

Rozdział VIII
Reguły interpretacji w wykładni prawa | str. 203


1. Istota wykładni prawa | str. 203

2. Topiczno-retoryczny obraz wykładni | str. 211

3. Logika w wykładni prawa | str. 218

Rozdział IX
Wnioskowania prawnicze | str. 227


1. Ogólna charakterystyka wnioskowań prawniczych | str. 227

2. Instrumentalne wynikanie norm z norm | str. 233

3. Argumentum a simili | str. 238

4. Argumentum a contrario | str. 244

5. Argumentum a fortiori | str. 249

Rozdział X
Wnioski końcowe | str. 259

Bibliografia | str. 267

Ukryj

Opis:

W publikacji szeroko omówiono takie zagadnienia, jak:

  • argumentacja prawnicza na tle argumentacji ogólnej,
  • modele stosowania prawa,
  • dowód i dowodzenie,
  • rola pytań w argumentacji,
  • reguły interpretacji w wykładni prawa,
  • wnioskowania prawnicze.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8203-8 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 276
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Historia, teoria i filozofia prawa
Kod: NEX-0470:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów