Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Ewa Marcisz,
Seria:  Komentarze praktyczne LexisNexis
Wydawnictwo:  LexisNexis
Kod: NEX-0662:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Opis:

Narastające zatory płatnicze w stosunkach między przedsiębiorcami to jeden z głównych pro-blemów, z jakimi borykają się współczesne rozwinięte gospodarki rynkowe. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/35/WE z 29 czerwca 2000 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych oraz jej implementacja w polskim systemie prawnym, jaką jest ustawa z 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlo-wych (Dz.U. Nr 139, poz. 1323 ze zm.), stanowią znaczącą ingerencję państwa w funkcjonowanie wolnego rynku i nakładają na przedsiębiorców istotne ograniczenia w konstruowaniu treści umów gospodarczych. Niniejsze opracowanie zmierza w kierunku naświetlenia cech wspólnotowej oraz krajowej regulacji, jak również wskazuje praktyczne aspekty ich stosowania w procesie zawierania i wykonywania umów. Publikacja kierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców oraz osób zajmujących się obsługą prawną przedsiębiorstw. Opracowanie Ewy Marcisz odnosi się do ustawy z 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1323 ze zm.).

Szczegóły towaru


ISBN: 9788378069133 , Format: 14.5x20.5cm , 104
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
Kod: NEX-0662:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa