Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Dochodzenie roszczeń przez poszkodowanych w wypadkach drogowych

W opracowaniu przedstawiono problemy, z którymi spotykają się poszkodowani w wypadkach drogowych w dochodzeniu naprawienia wyrządzonej im szkody.

więcej

Autorzy: Zdzisław Gołba,
Seria:  Prawo w praktyce
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  20 sierpnia 2017 r.
Kod: NEX-0320:W04D01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 139,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 125,10 zł. ( Oszczędzasz: 13,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 11


Rozdział I
Ustawy ubezpieczeniowe oraz związkowe | str. 15

1. Ustawy obowiązujące od 1.01.2004 r. | str. 15
1.1. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej | str. 15
1.2. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych | str. 18
1.3. Ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz o Rzeczniku Ubezpieczeniowym, zastąpiona przez ustawę z 5.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym | str. 21
2. Znowelizowane przepisy dotyczące umów ubezpieczenia | str. 24
2.1. Ustawa z 13.04.2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw | str. 24
2.2. Uchylone przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych dodane ustawą z 29.06.2007 r. | str. 27

Rozdział II
Roszczenia poszkodowanych wobec zobowiązanych do naprawienia szkody | str. 33

1. Ustalenie zobowiązanego do naprawienia szkody | str.33
2. Wypadek drogowy spowodowany przez nieubezpieczony lub niezidentyfikowany pojazd | str. 35
3. Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę | str. 37
3.1. Zasada umiarkowania | str. 37
3.2. Zasada kompensacji lub adekwatności | str. 40
3.3. Zadośćuczynienie godziwe | str. 52
3.4. Trwały uszczerbek na zdrowiu | str. 56
3.5. Zadośćuczynienie na podstawie art. 448 k.c. | str. 57
3.6. Zadośćuczynienie i odszkodowanie w procesie karnym | str. 61
4. Renta | str. 66
4.1. Wyrównanie szkody z powodu utraconej całkowicie lub częściowo zdolności do pracy zarobkowej | str. 66
4.2. Zwiększenie potrzeb poszkodowanego | str. 71
4.3. Zmniejszenie widoków powodzenia w przyszłości | str. 73
5. Zwrot poniesionych wydatków | str. 74
6. Warunki przejścia roszczenia o zadośćuczynienie na spadkobierców | str. 83
7. Przedawnienie roszczeń | str. 84
7.1. Stan prawny obowiązujący do 10.08.2007 r. | str. 84
7.2. Terminy przedawnienia zawarte w art. 4421 k.c., obowiązującym od 10.08.2007 r. | str. 89

Rozdział III
Ochrona najbliższej rodziny poszkodowanego w razie jego śmierci | str. 94

1. Osoby uprawnione do otrzymania kosztów leczenia i pogrzebu | str. 94
2. Osoby uprawnione do renty | str. 97
2.1. Renta obligatoryjna | str. 97
2.2. Renta fakultatywna | str. 100
3. Odszkodowanie dla najbliższych członków rodziny zmarłego | str. 102
4. Zadośćuczynienie dla najbliższej rodziny zmarłego | str. 112
5. Wartość świadczeń osób zobowiązanych do naprawienia szkody | str. 140

Rozdział IV
Naprawienie szkody doznanej w okresie płodowym | str. 146

1. Problemy prawne dziecka poczętego | str. 146
2. Uszkodzenie ciała w okresie płodowym | str. 150
3. Utrata żywiciela w okresie płodowym | str. 153

Rozdział V
Dochodzenie roszczeń przed sądem | str. 156

1. Uprzywilejowana pozycja ubezpieczycieli w procesach sądowych | str. 156
1.1. Różnice w zakresie wiedzy prawniczej stron | str. 156
1.2. Fakultatywna ochrona prawna poszkodowanego | str. 157
1.3. Trudności dowodowe w realizacji zasady pełnego odszkodowania | str. 169
1.4. Dokumentacja techniczna miejsca wypadku | str. 172
1.5. Przewlekłość procesu | str. 173
1.6. Określenie wartości przedmiotu sprawy | str. 176
1.7. Krzywdzący poszkodowanych termin zasądzania odsetek ustawowych | str. 179
2. Wezwanie do zapłaty | str. 189
3. Pozew | str. 192
4. Dowody | str. 197
5. Wyrokowanie | str. 199
6. Postępowania odwoławcze | str. 201
6.1. Apelacja | str. 201
6.2. Skarga kasacyjna | str. 204
6.3. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia | str. 206

Rozdział VI
Postępowania mediacyjne | str. 209

1. Arbitralna postawa ubezpieczycieli wobec poszkodowanych | str. 209
2. Postępowania ugodowe | str. 211

Rozdział VII
Przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody | str. 216


Aneks nr 1. Poszkodowany A | str. 231

Aneks nr 2. Poszkodowany B | str. 234

Aneks nr 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności | str. 238

Aneks nr 4. Wzory pozwów | str. 287
Wzór nr 1. Pozew o zapłatę i rentę z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych | str. 287
Wzór nr 2. Pozew o zapłatę | str. 296
Wzór nr 3. Pozew o zapłatę z wnioskiem o zwolnienie od opłaty sądowej | str. 301
Wzór nr 4. Pozew o zapłatę | str. 309
Wzór nr 5. Pozew o zapłatę i rentę z wnioskiem o zwolnienie powodów od ponoszenia kosztów procesu | str. 313

Literatura przywołana | str. 321

Ukryj

Opis:

W opracowaniu przedstawiono problemy, z którymi spotykają się poszkodowani w wypadkach drogowych w dochodzeniu naprawienia wyrządzonej im szkody.

W książce czytelnik znajdzie m.in. odpowiedzi na następujące pytania:

  • jakie roszczenia przysługują poszkodowanym wobec zobowiązanych do naprawienia szkody,
  • jaką ochroną objęta jest najbliższa rodzina poszkodowanego w razie jego śmierci,
  • jak można dochodzić naprawienia szkody doznanej w okresie płodowym.
W publikacji zaprezentowano też szczegółowo zagadnienia związane z dochodzeniem roszczeń przed sądem, w tym m.in. związane z trudnościami dowodowymi w realizacji pełnego odszkodowania, dokumentacją techniczną miejsca wypadku, określeniem wartości przedmiotu sprawy.

Publikacja, oprócz omówienia ustaw ubezpieczeniowych i związkowych, zawiera przykładowe wzory pozwów, z którymi może wystąpić poszkodowany.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-825-2 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 324
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: NEX-0320:W04D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów