Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz

Publikacja stanowi kompleksowe i przejrzyste omówienie wszystkich aspektów prawnych regulacji ochrony zdrowia psychicznego.

więcej

Autorzy: Piotr Gałecki, Kinga Bobińska, Krzysztof Eichstaedt,
Seria:  Komentarze praktyczne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  15 lutego 2016 r.
Kod: NEX-0612;pakiet  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Opis:

Książka stanowi kompleksowe i przejrzyste omówienie wszystkich aspektów prawnych regulacji ochrony zdrowia psychicznego, dotyczących m.in.:
- ochrony praw osoby chorej psychicznie, poszanowania jej godności oraz zapewnienia nale-żytej pomocy,
- przyjęcia do szpitala psychiatrycznego lub do domu pomocy społecznej,
- instytucji przymusu bezpośredniego,
- postępowania przed sądem opiekuńczym w sprawach określonych w ustawie,
- ochrony tajemnicy stanu zdrowia pacjenta, metod jego leczenia i postępów w leczeniu
- danych dotyczących jego życia osobistego.

Kolejne wydanie komentarza zostało wzbogacone o nowe przypadki kliniczne, poglądy dok-tryny, orzecznictwo sądów powszechnych, Sądu Najwyższego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

„Autorzy komentarza to zespół specjalistów o bardzo wysokich kwalifikacjach, dużym do-świadczeniu zawodowym i znaczącym dorobku naukowym – daje to gwarancję wysokiej ja-kości opracowanego przez nich materiału [...]”.
Prof. dr hab. n. med. Józef Kocur

„Publikacja ta jest bardzo cennym źródłem wiedzy dla wszystkich szkolących się w psychia-trii, a także dla lekarzy praktyków klinicznych, prawników oraz [...] osób pracujących w ochronie zdrowia”.
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec

Książka „[...] przynosi odpowiedzi na nurtujące praktyków pytania i klarownie wyjaśnia wiele problemów, pomaga zrozumieć znaczenie poszczególnych przepisów i poruszać się po opi-sanym ustawą świecie. [...] jest pozycją niezwykle wartościową, niemalże nieodzowną w co-dziennej praktyce [...]”.
Prof. dr hab. n. med. Agata Szulc

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-248-8 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 420
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Ochrona zdrowia / Prawo medyczne i ochrona zdrowia
Kod: NEX-0612;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów