Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Krystyna Szczepanowska-Kozłowska,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  LexisNexis
Kod: NEX-0548:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 69,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 62,10 zł. ( Oszczędzasz: 6,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 7

Wprowadzenie
str. 9

ROZDZIAL I. Charakterystyka ogólna umowy licencyjnej
str. 13


1. Licencja a umowa licencyjna
str. 13
2. Funkcje umowy licencyjnej
str. 18
3. Elementy przedmiotowo istotne
str. 23
4. Cel umowy licencyjnej
str. 26
5. Umowa licencyjna jako umowa nazwana
str. 30
6. Umowa licencyjna jako umowa wzajemna
str. 36

ROZDZIAL II. Elementy charakterystyczne umowy licencyjnej
str. 40


1. Uwagi ogólne
str. 40
2. Dobra niematerialne bedace przedmiotem umowy licencyjnej
str. 40
3. Status licencjodawcy jako element charakterystyczny umowy licencyjnej
str. 46
4. Wspólnosc praw wylacznych a udzielenie licencji
str. 52

ROZDZIAL III. Charakter prawny umowy licencyjnej
str. 58


1. Uwagi ogólne
str. 58
2. Poglady w doktrynie na temat charakteru prawnego umowy licencyjnej na podstawie ustaw poprzednio obowiazujacych
str. 60
3. Charakter prawny licencji na podstawie ustawy prawo wlasnosci przemyslowej
str. 64

ROZDZIAL IV. Czas trwania licencji
str. 76


1. Uwagi ogólne
str. 76
2. Czas trwania prawa wylacznego a umowa licencyjna
str. 78
3. Zakonczenie stosunku umownego w trakcie trwania praw wylacznych
str. 82
4. Uniewaznienie i wygasniecie praw wylacznych a umowa licencyjna
str. 91
5. Uniewaznienie a niemozliwosc nastepcza
str. 100
6. Wygasniecie a niemozliwosc nastepcza
str. 111
7. Czesciowe ustanie prawa
str. 114
8. Klauzula wygasniecia
str. 116

ROZDZIAL V. Ustawowy model umowy licencyjnej
str. 120


1. Uwagi ogólne
str. 120
2. Licencja pelna a licencja ograniczona
str. 121
3. Licencja niewylaczna a licencja wylaczna
str. 129
4. Udzielenie dalszych licencji z naruszeniem zobowiazania wynikajacego z licencji wylacznej
str. 145
5. Licencja aktywna a licencja pasywna
str. 149
6. Sublicencja
str. 154

ROZDZIAL VI. Prawa i obowiazki stron
str. 164


1. Uwagi ogólne
str. 164
2. Obowiazki licencjodawcy
str. 165
3. Obowiazki licencjobiorcy
str. 195

ROZDZIAL VII. Szczególne umowy licencyjne
str. 215


1. Uwagi ogólne
str. 215
2. Licencja otwarta
str. 216
3. Licencja dorozumiana
str. 238
4. Licencje na rzecz przedsiebiorcy udzielajacego pomocy twórcy
str. 248

ROZDZIAL VIII. Przejscie praw i obowiazków
str. 251


1. Uwagi ogólne
str. 251
2. Zbycie licencji przez licencjobiorce
str. 252
3. Przejscie prawa wylacznego obciazonego licencja
str. 265

ROZDZIAL IX. Naruszenie prawa wylacznego przez licencjobiorce
str. 271


1. Uwagi ogólne
str. 271
2. Licencja patentowa a naruszenie prawa
str. 272
3. Licencja na znak towarowy a naruszenie prawa
str. 283
4. Udzielenie sublicencji a naruszenie prawa
str. 286

ROZDZIAL X. Prawo wlasciwe dla umowy licencyjnej
str. 292


1. Uwagi ogólne
str. 292
2. Zakres zastosowania statutu kontraktowego
str. 294
3. Wybór prawa przez strony
str. 296
4. Prawo wlasciwe w wypadku braku wyboru
str. 298
5. Przepisy wymuszajace swoje zastosowanie
str. 309
Zakonczenie
str. 314

Bibliografia
str. 317

Ukryj

Opis:

Umowy licencyjne w prawie własności przemysłowej to monografia poświęcona konstrukcji umowy licencyjnej na tle ustawy - Prawo własności przemysłowej. Umowy licencyjne to najczęściej wykorzystywany w obrocie instrument prawny, za pomocą którego uprawniony z praw własności przemysłowej zezwala innym osobom na korzystanie z dóbr niematerialnych chronionych prawami wyłącznymi. Dotychczasowe zainteresowanie polskiej nauki prawa problematyką umów licencyjnych nie odzwierciedla w pełni ich znaczenia i roli w obrocie prawnym. Książka jest szczególnie warta polecenia, gdyż zawarta w ustawie - Prawo własności przemysłowej regulacja ze względu na ograniczony zakres oraz niejasność powoduje, iż w praktyce pojawiają problemy konstrukcyjne o podstawowym znaczeniu. W książce dokonano szczegółowej analizy zarówno przepisów zawartych w ustawie - Prawo własności przemysłowej, jak i skutków prawnych związanych z zawarciem takiej umowy w świetle przepisów Kodeksu cywilnego.

Adresaci:

Książka adresowana jest do osób zainteresowanych naukowo i praktycznie problematyką prawa własności przemysłowej. Będzie przydatna adwokatom, radcom prawnym i sędziom oraz wszystkim prawnikom zajmującym się konstruowaniem umów.


Dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska jest profesorem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Katedrą Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych. Od wielu lat zajmuje się problematyką ochrony własności intelektualnej. Jest autorką wielu publikacji z dziedziny prawa własności intelektualnej. Wykonuje również zawód radcy prawnego.

Szczegóły towaru


ISBN: 9788376209883 , 328
Rodzaj: , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
Kod: NEX-0548:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów