Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo cywilne. Spadki. Kazusy

Publikacja stanowi zbiór około sześćdziesięciu kazusów z zakresu prawa spadkowego. Zawiera opisy stanów faktycznych wraz z proponowanymi rozwiązaniami i wyczerpującym komentarzem.

więcej

Autorzy: Agata Zając,
Seria:  Aplikacje Prawnicze
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15 sierpnia 2016
Kod: NEX-0830:W03P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 89,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 80,10 zł. ( Oszczędzasz: 8,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Kazus 1
Prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku | str. 13

Kazus 2
Powołanie spadkobiercy a dziedziczenie ustawowe • testament niezawierający powołania spadkobiercy | str. 21

Kazus 3
Powołanie spadkobiercy a dziedziczenie ustawowe • bezskuteczność powołania spadkobiercy • przyrost | str. 25

Kazus 4
Powołanie spadkobiercy a dziedziczenie ustawowe • podstawienie zwykłe | str. 28

Kazus 5
Powołanie spadkobiercy a dziedziczenie ustawowe • dziedziczenie częściowo z ustawy, a częściowo z testamentu | str. 32

Kazus 6
Powołanie spadkobiercy a dziedziczenie ustawowe • rozporządzenie przez spadkodawcę określonymi składnikami majątku | str. 35

Kazus 7
Powołanie spadkobiercy a dziedziczenie ustawowe • rozporządzenie przez spadkodawcę przedmiotami nienależącymi do spadku i sposób obliczania udziałów w spadku | str. 41

Kazus 8
Powołanie spadkobiercy • wykładnia testamentu | str. 45

Kazus 9
Dziedziczenie ustawowe | str. 49

Kazus 10
Dziedziczenie ustawowe • równoczesna śmierć spadkobierców ustawowych | str. 52

Kazus 11
Niegodność dziedziczenia • tryb postępowania • interes w żądaniu ustalenia niegodności dziedziczenia | str. 55

Kazus 12
Niegodność dziedziczenia • przesłanki niegodności • termin wystąpienia z żądaniem | str. 60

Kazus 13
Wyłączenie małżonka od dziedziczenia | str. 64

Kazus 14
Nieważność testamentu zawierającego rozrządzenie więcej niż jednego spadkodawcy | str. 68

Kazus 15
Nieważność testamentu, wady oświadczenia woli spadkodawcy i upływ terminu z art. 945 § 2 k.c. | str. 74

Kazus 16
Powołanie spadkobiercy pod warunkiem | str. 80

Kazus 17
Podstawienie powiernicze | str. 83

Kazus 18
Testament własnoręczny • forma sporządzenia testamentu • podpis spadkodawcy | str. 87

Kazus 19
Testament własnoręczny • brak daty sporządzenia testamentów | str. 92

Kazus 20
Testament własnoręczny • zaginięcie testamentu i rozkład ciężaru dowodu | str. 97

Kazus 21
Testament notarialny • wymagania dotyczące zachowania formy testamentu | str. 101

Kazus 22
Testament allograficzny • wymogi dotyczące zachowania formy | str. 105

Kazus 23
Testament ustny • przesłanki ważności • obawa rychłej śmierci | str. 112

Kazus 24
Testament ustny • przesłanki ważności • ustne oświadczenie woli w obecności trzech świadków | str. 116

Kazus 25
Testament ustny • skuteczność testamentu • spisanie treści przez świadków | str. 121

Kazus 26
Testament ustny • skuteczność testamentu • zeznania świadków | str. 131

Kazus 27
Testament ustny • skuteczność testamentu • zachowanie terminu dla stwierdzenia treści testamentu | str. 137

Kazus 28
Testament ustny • skuteczność testamentu • odtworzenie treści zaginionego pisma stwierdzającego treść testamentu | str. 142

Kazus 29
Odwołanie testamentu | str. 145

Kazus 30
Zapis • przedmiot zapisu | str. 150

Kazus 31
Zapis • roszczenie o wykonanie zapisu | str. 154

Kazus 32
Zapis windykacyjny • skuteczność zapisu | str. 158

Kazus 33
Zapis windykacyjny z zastrzeżeniem warunku | str. 164

Kazus 34
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i stwierdzenie nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego | str. 168

Kazus 35
Zapis zwykły • osoby obowiązane do wykonania zapisu | str. 175

Kazus 36
Zapis zwykły • przedmiot zapisu i osoby uprawnione do żądania wykonania zapisu | str. 179

Kazus 37
Zapis zwykły • roszczenie o wykonanie zapisu | str. 186

Kazus 38
Zapis zwykły • przedawnienie roszczenia o wykonanie zapisu | str. 192

Kazus 39
Zapis zwykły • zakres odpowiedzialności spadkobiercy obowiązanego do wykonania zapisu | str. 198

Kazus 40
Polecenie | str. 204

Kazus 41
Wydziedziczenie • przesłanki skuteczności | str. 207

Kazus 42
Wydziedziczenie • skutki | str. 212

Kazus 43
Zachowek • osoby uprawnione do zachowku | str. 215

Kazus 44
Zachowek • osoby uprawnione • wysokość zachowku | str. 220

Kazus 45
Zachowek • osoby uprawnione • dziedziczenie roszczenia o zachowek | str. 224

Kazus 46
Zachowek • obliczanie wysokości zachowku | str. 227

Kazus 47
Zachowek • osoby zobowiązane | str. 233

Kazus 48
Zachowek • roszczenie o uzupełnienie zachowku | str. 239

Kazus 49
Zachowek • osoby uprawnione • dziedziczenie ustawowe i możliwość żądania zachowku od współspadkobierców | str. 245

Kazus 50
Zachowek • przedawnienie | str. 250

Kazus 51
Przedawnienie roszczenia o zachowek zstępnych wydziedziczonego | str. 255

Kazus 52
Odrzucenie i przyjęcie spadku • termin do złożenia oświadczenia i skutki odrzucenia spadku | str. 259

Kazus 53
Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku • odpowiedzialność za długi spadkowe | str. 269

Kazus 54
Odrzucenie i przyjęcie spadku • śmierć osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia przed upływem terminu określonego w art. 1015 k.c. | str. 276

Kazus 55
Odrzucenie i przyjęcie spadku • uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia | str. 279

Kazus 56
Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia | str. 284

Kazus 57
Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia | str. 288

Ukryj

Opis:

W opracowaniu omówiono zagadnienia odnoszące się do tematyki dziedziczenia ustawowego i testamentowego, takie jak:
– powołanie spadkobiercy,
– zapis,
– instytucja zachowku,
– poświadczenie dziedziczenia,
– odpowiedzialność za długi spadkowe,
– zapis windykacyjny.
W trzecim wydaniu uwzględniono najnowsze zmiany w prawie spadkowym dotyczące m.in. zasad przyjęcia i odrzucenia spadku. Szczególną uwagę zwrócono na regulacje odnoszące się do odpowiedzialności za długi spadkowe i na możliwość złożenia w sądzie lub przed notariuszem wykazu inwentarza. Książka zawiera przegląd aktualnego orzecznictwa i poglądów doktryny.
Publikacja przeznaczona jest dla aplikantów radcowskich, adwokackich, notarialnych i sądowych, a także dla innych osób interesujących się prawem spadkowym w praktyce.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-507-6 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 292
Rodzaj: podręcznik prawokazusy , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: NEX-0830:W03P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów