Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Służebności gruntowe, drogowe, osobiste i przesyłu

W publikacji omówiono wszystkie służebności uregulowane w kodeksie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem służebności przesyłu.

więcej

Autorzy: Zdzisław Gołba,
Seria:  Zagadnienia Prawne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  10 maja 2016 r.
Kod: NEX-0500:W03D03  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Rozdział I
Służebności gruntowe | str. 15

1. Historia służebności | str. 15
1.1. Regulacje prawne służebności stosowane w prawie rzymskim | str. 15
1.2. Służebności na ziemiach polskich w okresie przedrozbiorowym | str. 16
1.3. Służebności na ziemiach dzielnicowych | str. 18
2. Normy ogólne ograniczonych praw rzeczowych (art. 244-251 k.c.) | str. 20
3. Rodzaje i funkcje służebności gruntowych | str. 23
3.1. Ustanowienie służebności gruntowych | str. 23
3.1.1. Umowne ustanowienie służebności gruntowych | str. 23
3.1.2. Postępowanie sądowe | str. 25
3.1.3. Postępowanie administracyjne | str. 27
3.2. Służebności czynne i bierne | str. 27
3.3. Funkcja gospodarcza (art. 285 § 2 k.c.) | str. 33
4. Wykonywanie służebności | str. 41
4.1. Ograniczenia w wykonywaniu służebności | str. 41
4.2. Uprawnienie właściciela nieruchomości obciążonej do żądania zmiany treści lub sposobu wykonywania służebności (art. 291 k.c.) | str. 43
4.3. Zniesienie służebności gruntowej za wynagrodzeniem i bez niego (art. 294-295 k.c.) | str. 47
5. Podział nieruchomości władnącej i służebnej | str. 50
6. Utrzymanie urządzeń | str. 52
7. Zasiedzenie służebności gruntowej (art. 292 k.c.) | str. 53
8. Wygaśnięcie służebności gruntowej | str. 61

Rozdział II
Sytuacja polityczna państwowych przedsiębiorstw przesyłowych i właścicieli nieruchomości w latach tzw. władzy ludowej | str. 64

1. Korzystanie bez tytułu prawnego przez przedsiębiorstwa państwowe z cudzych nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych | str. 64
2. Stanowisko ustawodawcy | str. 72
3. Sytuacja polityczno-ekonomiczna rolników w okresie PRL | str. 81
4. Bariera świadomości społecznej | str. 87
5. Powody niepozwalające na stwierdzenie zasiedzenia służebności gruntowych na rzecz Skarbu Państwa do 31 stycznia 1989 r. | str. 90

Rozdział III
Droga konieczna | str. 101

1. Regulacja służebności drogi koniecznej | str. 101
1.1. Ustawowa regulacja służebności drogowej | str. 101
1.2. Inna czynność prawna | str. 102
1.3. Interes społeczno-gospodarczy | str. 103
1.4. Odpowiedni dostęp do drogi publicznej | str. 105
2. Ustanowienie służebności drogowej | str. 111
3. Wynagrodzenie za ustanowienie drogi koniecznej | str. 114
4. Utrzymanie urządzeń drogi koniecznej | str. 117
5. Zmiana treści i sposobu wykonywania służebności drogowej | str. 117
6. Zniesienie służebności drogowej | str. 118
7. Zasiedzenie służebności drogi koniecznej | str. 120
8. Wygaśnięcie służebności drogowej | str. 122
9. Droga konieczna dla urządzeń przesyłowych | str. 123
10. Sprawy proceduralne | str. 127

Rozdział IV
Służebności osobiste | str. 130

1. Różnice między służebnościami osobistymi a gruntowymi | str. 130
2. Odpowiednie stosowanie przepisów o służebnościach gruntowych (art. 297 k.c.) | str. 131
3. Źródła powstania służebności osobistych | str. 132
4. Treść służebności osobistych | str. 134
4.1. Zmiana treści i sposobu wykonywania służebności osobistych | str. 134
4.2. Niezbywalność służebności osobistych | str. 136
5. Służebność mieszkania | str. 137
5.1. Unormowania szczególne | str. 137
5.2. Odpowiednie stosowanie przepisów o użytkowaniu | str. 140
5.3. Zamiana na rentę | str. 141
5.4. Wygaśnięcie służebności osobistej | str. 142

Rozdział V
Służebność przesyłu | str. 144

1. Nowelizacja art. 49 k.c. | str. 144
2. Regulacja ustawowa służebności przesyłu | str. 149
3. Ustanowienie służebności przesyłu | str. 156
3.1. Umowa stron | str. 156
3.2. Postanowienie sądowe | str. 157
3.3. Wynagrodzenie | str. 158
4. Zmiana treści lub sposobu wykonywania służebności przesyłu | str. 163
5. Zasiedzenie | str. 166
5.1. Różnice funkcjonalne "urządzeń" na tle zasiedzenia służebności gruntowej o treści przesyłu | str. 166
5.2. Zasiedzenie służebności przesyłu | str. 171
6. Wygaśnięcie, zniesienie służebności przesyłu | str. 179
7. Kwestie proceduralne | str. 181

Rozdział VI
Kontrowersyjne orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach o zasiedzenie służebności gruntowych o treści przesyłu | str. 185

1. Urządzenia przesyłowe | str. 185
2. Trwałe i widoczne urządzenie | str. 187
3. Transformacja nieruchomości władnącej | str. 191
4. Skutki posiadania służebności w sferze imperium lub w sferze dominium | str. 199
5. Zaniechanie wymogu samoistnego posiadania służebności | str. 205
6. Zasiedzenie służebności gruntowej o treści służebności przesyłu na podstawie decyzji wydanej w trybie art. 35 ust. 1 i 2 u.z.t.w.n. i wykluczenie możliwości jej zasiedzenia | str. 209

Literatura | str. 215

Ukryj

Opis:

W publikacji omówiono wszystkie służebności uregulowane w kodeksie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem służebności przesyłu. Ocenie zostało poddane stosowanie przez orzecznictwo na potrzeby urządzeń przesyłowych instytucji służebności gruntowej, co umożliwia jej zasiedzenie na nieruchomości obciążonej urządzeniem przesyłowym. Przedstawiono niekorzystne sytuacje właścicieli nieruchomości, na których zostały usytuowane urządzenia przesyłowe w okresie PRL.
W trzecim wydaniu książki zaprezentowano zróżnicowane poglądy orzecznictwa Sądu Najwyższego, co niewątpliwie może być cenną wskazówką obrazującą ewolucje zmian stanowiska judykatury w związku z rodzącymi się zagadnieniami prawnymi w stosowaniu zarówno hybrydowej służebności gruntowej o treści służebności przesyłu, jak i funkcjonującej od kilku lat służebności przesyłu. Autor przybliża również aktualne orzecznictwo Sądu Najwyższego odnoszące się do wyłaniających się problemów prawnych oraz postanowień uchylających prawomocne postanowienia sądów drugiej instancji, które w sprawach o zasiedzenie służebności gruntowej o treści służebności przesyłu zawierały rozstrzygnięcia nieuwzględniające kierunkowej linii orzeczniczej Sądu Najwyższego.
Książka jest skierowana do prawników praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, właścicieli nieruchomości, a także innych osób zainteresowanych problematyką służebności.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8989-1 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 220
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Prawo cywilne materialne
Kod: NEX-0500:W03D03 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów