Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Inetta Jędrasik-Jankowska, Karina Jankowska,
Seria:  Komentarze LexisNexis
Wydawnictwo:  LexisNexis Stan prawny:  1 czerwca 2011 r.
Kod: NEX-0345:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 109,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 98,10 zł. ( Oszczędzasz: 10,90 zł. )

Opis:

Prawo do emerytury. Komentarz do ustaw z orzecznictwem omawia wszystkie rodzaje emerytury nabywanej na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, a także ustawy ? Karta Nauczyciela. Są to: emerytura powszechna dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. (tj. emerytura na zasadach obowiązujących przed reformą z 1998 r.), emerytura powszechna dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. (tzw. I filar), okresowa i dożywotnia emerytura kapitałowa (tzw. II filar), emerytura w niższym wieku emerytalnym, emerytura wcześniejsza, emerytura górnicza, emerytura kolejowa, emerytura nauczycielska. W komentarzu uwzględniono również emerytury z ubezpieczenia społecznego rolników, a także emerytury przyznawane żołnierzom zawodowym, funkcjonariuszom Policji i pozostałych służb mundurowych. Poza emeryturami przysługującymi z systemu ubezpieczenia społecznego i z systemu zaopatrzenia społecznego zostały omówione emerytury pomostowe i nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, które w okresie przejściowym zastąpiły dotychczasową emeryturę w niższym wieku emerytalnym. Publikacja uwzględnia stan prawny na 1 czerwca 2011 r., tj. po ostatnich zmianach dotyczących otwartych funduszy emerytalnych i zasad nabywania prawa do emerytur kapitałowych (tzw. II filar). Stan prawny na 1 czerwca 2011 roku. W Publikacji omówiono: Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Ustawa z 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych Ustawa z 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników Ustawa z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin Ustawa z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7620-595-3 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 680
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / ZUS, ubezpieczenia
Kod: NEX-0345:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów