Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Etyka w administracji publicznej

Publikacja wprowadza i zapewnia przygotowanie do praktyki samodzielnego postrzegania i rozwiązywania zawodowych dylematów moralnych. Dostarcza informacji o kluczowych terminach etyki i kierunkach etycznych.

więcej

Autorzy: Tomasz Pietrzykowski, Iwona Bogucka,
Seria:  Podręczniki LexisNexis
Wydawnictwo:  LexisNexis Stan prawny:  1 września 2015 r.
Kod: nex-59464300109KSstare  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Wprowadzenie | str. 9

ROZDZIAŁ I. Podstawowe wiadomości o języku etyki | str. 13
1. Zdania i fakty | str. 13
2. Oceny i normy | str. 18
3. Wypowiedzi performatywne i teoria aktów mowy | str. 30

ROZDZIAŁ II. Moralność i etyka | str. 33
1. Uwagi wstępne | str. 33
2. Obiektywizm i kognitywizm | str. 36
3. Subiektywizm i nonkognitywizm | str. 42
4. Racjonalność sądów etycznych | str. 47

ROZDZIAŁ III. Główne kierunki etyki normatywnej | str. 55
1. Uwagi wstępne | str. 55
2. Etyka deontologiczna (obowiązków) | str. 56
3. Etyka konsekwencji (teleologiczna) | str. 62
4. Płaszczyzny myślenia moralnego | str. 66
5. Koncepcja etyki cnót | str. 69

ROZDZIAŁ IV. Etyka zawodowa | str. 76
1. Etyka zawodowa i jej przedmiot | str. 76
2. Pojęcie zawodu, przesłanki tworzenia etyk zawodowych | str. 87
3. Problem odrębności etyki zawodowej | str. 92
4. Problem kodyfikacji etyki zawodowej | str. 101

ROZDZIAŁ V. Infrastruktura etyczna administracji publicznej | str. 110
1. Kształtowanie postaw etycznych | str. 110
2. Elementy infrastruktury etycznej | str. 113
3. Dobór kadr | str. 116
4. Kształcenie i doradztwo etyczne | str. 120
5. Źródła informacji o obowiązkach etycznych urzędników administracji publicznej | str. 122
5.1. Przepisy ustrojowe | str. 125
5.2. Przepisy regulujące procedury administracyjne | str. 129
5.3. Kodeksy etyczne | str. 134
6. Instrumenty kontroli i gwarancje realizacji zasad dobrej administracji | str. 142
7. Odpowiedzialność | str. 147
7.1. Odpowiedzialność cywilna | str. 147
7.2. Odpowiedzialność karna | str. 151
7.3. Odpowiedzialność dyscyplinarna | str. 158

ROZDZIAŁ VI. Praworządność | str. 164
1. Uwagi wstępne | str. 164
2. Pojęcie praworządności (państwa prawnego, rządów prawa) | str. 165
3. Wartość praworządności w etyce urzędnika | str. 172
4. Odmowa wykonania bezprawnego polecenia | str. 178
5. Reakcja na naruszenia prawa | str. 181
6. Przestrzeganie prawa w życiu prywatnym | str. 184

ROZDZIAŁ VII. Interes publiczny | str. 186
1. Uwagi wstępne | str. 186
2. Rola racji interesu publicznego | str. 187
3. Transparentność administracji oraz ochrona tajemnicy | str. 193
4. Niezależność i odwaga | str. 200
5. Ograniczenie ochrony prywatności urzędnika | str. 202

ROZDZIAŁ VIII. Bezstronność i neutralność polityczna | str. 205
1. Sytuacja i postawa bezstronności | str. 205
2. Bezstronność, neutralność, lojalność | str. 210
3. Obowiązek lojalnego wykonywania poleceń | str. 219
4. Konflikt interesów | str. 221
5. Korzyści majątkowe lub osobiste. Korupcja | str. 228
6. Niemanifestowanie poglądów i zażyłości | str. 231

ROZDZIAŁ IX. Profesjonalizm | str. 235
1. Uwagi wstępne | str. 235
2. Sumienność, odpowiedzialność, kreatywność | str. 236
3. Uprzejmość i życzliwość | str. 239
4. Racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi | str. 242
5. Samodoskonalenie zawodowe | str. 244

Bibliografia | str. 247

Ukryj

Opis:

Etyka w administracji publicznej to podręcznik, w którym Autorzy dokonali analizy aspektów etycznych pracy urzędnika administracji publicznej oraz najważniejszych standardów i wartości wiązanych z pełnioną przez niego funkcją społeczną. Omawiane zagadnienia wskazują przenikanie się wymogów stawianych urzędnikom przez prawo i zasady etyki zawodowej. Praca jest napisana jasnym i zrozumiałym językiem, stanowi cenną pomoc zarówno dla studentów, jak i urzędników oraz innych osób związanych ze służbą publiczną, zainteresowanych etycznym wymiarem funkcjonowania administracji współczesnego państwa. Iwona Bogucka ? doktor nauk prawnych. Autorka monografii Funkcje prawa. Analiza pojęcia (2000) oraz artykułów z zakresu teorii prawa, poświęconych m.in. zagadnieniom derogacji, uznania administracyjnego, a także problematyce etyki zawodowej. Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, w przeszłości członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach i radca prawny. Członek Rady Instytutu Etyki Prawniczej. Tomasz Pietrzykowski ? doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor m.in. monografii Wsteczne działanie prawa i jego zakaz (2004), Etyczne problemy prawa (2005), współautor I tomu Systemu Prawa Prywatnego (2008), opublikował także kilkadziesiąt artykułów i studiów naukowych w kraju i za granicą. W latach 2005?2007 wojewoda śląski. Od 1999 r. praktykujący prawnik, od 2004 r. radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Członek kolegium redakcyjnego czasopisma ?Radca Prawny? oraz Rady Instytutu Etyki Prawniczej.

Szczegóły towaru


ISBN: 9788378064039 , 250
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książka (inne)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo administracyjne
Kod: nex-59464300109KSstare Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów