Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Hubert Izdebski,
Seria:  Podręczniki LexisNexis
Wydawnictwo:  LexisNexis
Kod: NEX-0777:W02P01  Ilość w paczce: 100

Opis:

Podręcznik przedstawia węzłowe zagadnienia ogólne prawa ? rozumianego jako złożone, lecz dające się ująć jako całość zjawisko historyczne, psychologiczne, społeczne, kulturowe, komunikacyjne czy polityczne ? a nie jako zbiór przepisów obowiązujących ?tu i teraz?. Część pierwsza dotyczy stosunków między teorią i filozofią prawa w ramach niedogmatycznych dyscyplin nauk prawnych. W części drugiej szeroko przedstawione są podstawowe kierunki filozoficznej i teoretycznej refleksji nad prawem. Część trzecia zawiera próbę odpowie-dzi na pytania: co to jest prawo ? w wymiarze formalnym, aksjologicznym i realnym; jakie powinno być dobre prawo; co powoduje, że prawo obowiązuje. W ostatniej części, stanowiącej podsumowanie, porusza się kwestie tworzenia i stosowania prawa w takim kontynentalnym państwie europejskim jak Rzeczpospolita Polska u progu drugiej dekady XXI w. Korzy-stanie z podręcznika ułatwiają obszerne skorowidze: osobowy i rzeczowy, jak również wykaz cytowanych źródeł i literatury.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7620-679-0 , Format: 14.5x20.5cm , 360
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Historia, teoria i filozofia prawa
Kod: NEX-0777:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów