Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo cywilne. Część ogólna i prawo rzeczowe. Kazusy

Publikacja zawiera około 60 przykładowych stanów faktycznych z zakresu prawa cywilnego - części ogólnej i prawa rzeczowego.

więcej

Autorzy: Agata Zając, Teresa Mróz,
Seria:  Aplikacje Prawnicze
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15 września 2017 r.
Kod: NEX-0829:W03P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 89,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 80,10 zł. ( Oszczędzasz: 8,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 15


Kazusy z prawa cywilnego
CZĘŚĆ OGÓLNA


Kazus 1
Zakres zastosowania ustawy - Kodeks cywilny | str. 19

Kazus 2
Nadużycie prawa podmiotowego | str. 25

Kazus 3
Ciężar dowodu | str. 30

Kazus 4
Domniemanie dobrej wiary i zasada lex retro non agit | str. 38

Kazus 5
Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych | str. 45

Kazus 6
Uznanie za zmarłego | str. 51

Kazus 7
Osoby prawne, charakter Skarbu Państwa jako osoby prawnej, reprezentacja | str. 57

Kazus 8
Ustawowe osoby prawne - wspólnota mieszkaniowa | str. 66

Kazus 9
Działanie fałszywego organu osoby prawnej | str. 77

Kazus 10
Ochrona dóbr osobistych osób fizycznych - katalog dóbr osobistych | str. 85

Kazus 11
Ochrona dóbr osobistych - wyłączenie bezprawności, roszczenia | str. 94

Kazus 12
Czynność prawna jako zdarzenie związane z oświadczeniem woli | str. 107

Kazus 13
Złożenie oświadczenia woli drugiej osobie | str. 112

Kazus 14
Zawarcie umowy | str. 118

Kazus 15
Wykładnia oświadczenia woli | str. 123

Kazus 16
Bezwzględna nieważność czynności prawnej | str. 130

Kazus 17
Nieważność czynności prawnej - darowizna na wypadek śmierci | str. 135

Kazus 18
Forma czynności prawnej | str. 139

Kazus 19
Wady oświadczenia woli - brak świadomości i swobody powzięcia decyzji i wyrażenia woli | str. 147

Kazus 20
Wady oświadczenia woli - pozorność | str. 152

Kazus 21
Wady oświadczenia woli - błąd i uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli | str. 159

Kazus 22
Podstęp | str. 167

Kazus 23
Pełnomocnictwo nieodwołalne i niegasnące na wypadek śmierci | str. 171

Kazus 24
Działanie rzekomego pełnomocnika | str. 182

Kazus 25
Odwołanie pełnomocnictwa - skutki działania pełnomocnika | str. 190

Kazus 26
Termin i warunek | str. 197

Kazus 27
Bezskuteczność czynności prawnej | str. 210

Kazus 28
Przedawnienie roszczeń terminowych | str. 216

Kazus 29
Przedawnienie roszczeń bezterminowych | str. 228

Kazus 30
Przedawnienie roszczeń z weksla | str. 236

Kazus 31
Przedawnienie roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem | str. 243

Kazusy
CZĘŚĆ RZECZOWA


Kazus 1
Stosunki sąsiedzkie - immisje pośrednie | str. 253

Kazus 2
Stosunki sąsiedzkie - immisje bezpośrednie | str. 263

Kazus 3
Ustanowienie służebności drogi koniecznej | str. 266

Kazus 4
Służebność drogi koniecznej - wynagrodzenie | str. 278

Kazus 5
Przeniesienie własności nieruchomości przez nieuprawnionego | str. 284

Kazus 6
Przeniesienie własności rzeczy ruchomych, rozporządzenie rzeczą przez nieuprawnionego | str. 291

Kazus 7
Nabycie w drodze zasiedzenia własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa | str. 294

Kazus 8
Nabycie w drodze zasiedzenia własności nieruchomości przez małżonków | str. 303

Kazus 9
Nabycie w drodze zasiedzenia własności nieruchomości przez spadkobierców dotychczasowego posiadacza | str. 309

Kazus 10
Nabycie przez zasiedzenie udziału we współwłasności nieruchomości | str. 316

Kazus 11
Nabycie przez zasiedzenie własności rzeczy ruchomej | str. 321

Kazus 12
Pożytki z rzeczy wspólnej | str. 325

Kazus 13
Zniesienie współwłasności | str. 337

Kazus 14
Ochrona własności - roszczenie windykacyjne | str. 342

Kazus 15
Ochrona własności - roszczenie negatoryjne i uzupełniające | str. 350

Kazus 16
Dobra wiara posiadacza samoistnego - zwrot nakładów | str. 358

Kazus 17
Zła wiara posiadacza - roszczenie o zwrot nakładów | str. 363

Kazus 18
Roszczenie właściciela o wykup nieruchomości zajętej pod budowę | str. 370

Kazus 19
Roszczenie posiadacza gruntu o wykup nieruchomości zajętej pod budowę | str. 377

Kazus 20
Ochrona posiadania | str. 390

Kazus 21
Użytkowanie wieczyste - powstanie prawa | str. 396

Kazus 22
Użytkowanie wieczyste - opłata roczna | str. 402

Kazus 23
Ograniczone prawa rzeczowe - służebność gruntowa | str. 407

Kazus 24
Ograniczone prawa rzeczowe - służebność osobista | str. 412

Kazus 25
Ograniczone prawa rzeczowe - służebność przesyłu | str. 419

Kazus 26
Ograniczone prawa rzeczowe - zastaw na rzeczach ruchomych | str. 423

Kazus 27
Zasiedzenie służebności gruntowej | str. 428

Schematy


Schemat 1. Podmioty prawa cywilnego | str. 435
Schemat 2. Nadużycie przysługującego prawa podmiotowego (art. 5) | str. 435
Schemat 3. Uzyskanie pełnoletności | str. 436
Schemat 4. Zdolność do czynności prawnych osób fizycznych | str. 436
Schemat 5. Dokonywanie czynności prawnych przez osoby o ograniczonej zdolności | str. 437
Schemat 6. Dobra osobiste człowieka (art. 23) | str. 438
Schemat 7. Ochrona dóbr osobistych (art. 24) | str. 439
Schemat 8. Uznanie za zmarłego zaginionej osoby fizycznej | str. 439
Schemat 9. Osoby prawne | str. 440
Schemat 10. Nieruchomości (art. 46 i 461) | str. 441
Schemat 11. Pożytki z rzeczy | str. 441
Schemat 12. Formy oświadczeń woli | str. 442
Schemat 13. Skutki czynności prawnej (art. 56) | str. 444
Schemat 14. Nieważność czynności prawnej z mocy prawa (art. 58) | str. 444
Schemat 15. Wady oświadczenia woli | str. 445
Schemat 16. Brak świadomości lub swobody (art. 82) | str. 445
Schemat 17. Pozorność (art. 83) | str. 446
Schemat 18. Błąd (art. 84) | str. 447
Schemat 19. Podstęp (art. 86) | str. 448
Schemat 20. Groźba (art. 87) | str. 449
Schemat 21. Warunek | str. 450
Schemat 22. Rodzaje pełnomocnictw materialnych | str. 450
Schemat 23. Przedawnienie roszczeń | str. 451
Schemat 24. Terminy przedawnienia | str. 451
Schemat 25. Zawieszenie biegu przedawnienia (art. 121) | str. 452
Schemat 26. Przerwa w biegu przedawnienia (art. 123) | str. 452
Schemat 27. Uprawnienia właściciela rzeczy | str. 453
Schemat 28. Współwłasność | str. 453
Schemat 29. Ochrona własności | str. 454
Schemat 30. Przedmiot użytkowania wieczystego | str. 454
Schemat 31. Ograniczone prawa rzeczowe | str. 455
Schemat 32. Użytkowanie nieprawidłowe | str. 455
Schemat 33. Użytkowanie | str. 456
Schemat 34. Służebności gruntowe | str. 457
Schemat 35. Zasady wykonywania służebności gruntowej | str. 458
Schemat 36. Służebności osobiste | str. 459
Schemat 37. Zastaw | str. 459
Schemat 38. Posiadanie | str. 460

Ukryj

Opis:

Publikacja zawiera około 60 przykładowych stanów faktycznych z zakresu prawa cywilnego - części ogólnej i prawa rzeczowego. Jest praktycznym podręcznikiem do ćwiczeń z umiejętności stosowania przepisów prawa.

Kazusy obejmują m.in. problematykę:

  • zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych osób fizycznych i osób prawnych,
  • składania oświadczeń woli oraz ważności i skuteczności czynności prawnych,
  • działania pełnomocnika,
  • przedawnienia roszczeń,
  • ochrony własności i posiadania,
  • nabycia i utraty praw rzeczowych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa użytkowania wieczystego, służebnosci i zastawu.
W książce zawarto nie tylko rozwiązania przedstawionych kazusów, lecz także krótkie komentarze omawiające problemy wykładni w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz piśmiennictwa. Publikacja została przygotowana specjalnie na potrzeby aplikantów radcowskich, adwokackich, notarialnych, sędziowskich i prokuratorskich, a także dla studentów i osób zainteresowanych praktycznym zastosowaniem przepisów prawa materialnego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-838-2 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 460
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: NEX-0829:W03P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów