Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Mirella Lechna, Anna Prigan, Hanna Drynkorn,
Seria:  Prawo w praktyce
Wydawnictwo:  LexisNexis
Kod: NEX-0432:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 79,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 71,10 zł. ( Oszczędzasz: 7,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów

Przedmowa

Rozdział I. Specyfi kacja Istotnych Warunków Zamówienia
(Anna Prigan)
1. Uwagi ogólne
2. Opis przedmiotu zamówienia
3. Przedmiot zamówienia utrudniający konkurencję
4. Obiektywne potrzeby zamawiającego
5. Opisanie zamówienia znakiem towarowym i patentem
6. Kryteria oceny ofert
7. Formalności przed zawarciem umowy
8. Spóźnione wniesienie zabezpieczenia
9. Zatrudnianie podwykonawców
10. Wyjaśnienia treści SIWZ
11. Zakaz wprowadzania nowych wymagań
12. Zebranie w celu wyjaśnienia SIWZ
13. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego
14. Co można modyfikować?
15. Pytania czy polemika?

Rozdział II. Nietypowy przedmiot umowy w sprawie zamówienia
publicznego (Mirella Lechna)
1. Uwagi ogólne
2. Nowe instrumenty prawne jako przedmiot zamówienia

Rozdział III. Dokumenty wykonawców zagranicznych (Anna Prigan)

Rozdział IV. Tajemnica przedsiębiorstwa w dokumentach
składanych w przetargach (Anna Prigan)

Rozdział V. Wadialna gwarancja bankowa (Anna Prigan)

Rozdział VI. Rażąco niska cena (Anna Prigan)

Rozdział VII. Zmiany podmiotowe i skutki transakcji typu M&A
po stronie wykonawcy zamówienia publicznego (Mirella Lechna)
1. Uwagi ogólne
2. Zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy realizującego umowę
2.1. Zakaz cesji
2.2. Przystąpienie do długu i zbycie przedsiębiorstwa
2.3. Sukcesja uniwersalna
3. Transakcja M&A na etapie przetargu
4. Transakcja M&A pod rządem prawa obcego
5. Zmiana w składzie konsorcjum

Rozdział VIII. Wykonawca jako konsorcjum i upadłość jednego
z jego członków (Mirella Lechna)
1. Uwagi ogólne
2. Wspólne ubieganie się o zamówienie
2.1. Wymogi formalne
2.2. Łączenie potencjału
3. Wspólna realizacja zamówienia
4. Upadłość jednego z członków konsorcjum
4.1. Upadłość jako przesłanka wykluczenia z postępowania
4.1.1. Cel regulacji art. 24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p.
4.1.2. Inicjatywa zamawiającego
4.1.3. Moment zakończenia postępowania
4.2. Szczególna sytuacja konsorcjum

Rozdział IX. Historia utraty zamówienia, czyli zgubne skutki
uwzględnienia odwołania (Anna Prigan)

Rozdział X. Ocena niektórych przesłanek zawarcia umowy bez
konkurencji (Mirella Lechna)
1. Uwagi ogólne
2. Jedyny wykonawca
3. Konieczność natychmiastowego wykonania zamówienia
4. Doradca prawny z wolnej ręki

Rozdział XI. Zamawiający i stosowanie procedur zamówieniowych
przez fi rmy prywatne (Mirella Lechna)
1. Uwagi ogólne
2. Jednostki sektora finansów publicznych i inne państwowe jednostki
3. Podmioty prawa publicznego
4. Zamawiający sektorowi
5. Inne przypadki

Rozdział XII. Stosowanie Prawa zamówień publicznych zgodnie
z prawem europejskim (Hanna Drynkorn)
1. Uwagi ogólne
2. Kolizja przepisów a prymat prawa europejskiego
3. Kolizja przepisów w praktyce Prawa zamówień publicznych
4. Ocena obecnej sytuacji - czy wyrok TSUE jest wystarczający, czy jest
potrzebna nowelizacja
4.1. Wpływ wyroku TSUE na obowiązywanie regulacji krajowej
4.2. Praktyka orzecznicza
4.3. Kolizja przepisów krajowego i unijnego w świetle orzecznictwa
europejskiego
5. Inny przypadek niezgodności z prawem unijnym
6. Procedury kontroli przestrzegania prawa unijnego
7. Nowe dyrektywy europejskie

Ukryj

Opis:

Prawo zamówień publicznych to kolejna książka z nowej serii publikacji o praktycznych aspektach stosowania prawa. Została przygotowana przez praktyków - radców prawnych i prawników z kancelarii Wardyński i Wspólnicy zajmujących się świadczeniem pomocy prawnej dotyczącej infrastruktury, transportu, zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego - dla praktyków: radców prawnych i adwokatów, a także dla aplikantów radcowskich i adwokackich.

Autorki publikacji, bazując na swoim doświadczeniu w doradztwie zarówno na rzecz zamawiających, jak i wykonawców, w przystępny sposób przedstawiły zagadnienia związane ze stosowaniem prawa zamówień publicznych na etapie postępowania przetargowego.

Na przykładzie obrazowych kazusów szczegółowo omówiono sytuację podmiotową wykonawców. Wyjaśniono wątpliwości powstające w przypadku przekształceń podmiotowych po stronie wykonawcy lub utraty bytu prawnego przez podmiot uczestniczący w postępowaniu. Opisano szczególną sytuację konsorcjum jako wykonawcy oraz kwestię podwykonawstwa. Uwzględniono też różnorodne zagadnienia wiążące się z określeniem przedmiotu zamówienia oraz warunków udziału w postępowaniu, a także ze sposobem ich opisania w dokumentach postępowania. Na przykładach oceniono także bardziej dyskusyjne przesłanki uzasadniające wybór szczególnych trybów udzielania zamówień oraz okoliczności stosowania procedur zamówieniowych przez firmy prywatne, jak również sposób interpretacji przepisów krajowych w przypadku ich niezgodności z prawem unijnym. Książka zawiera także popartą praktycznym przykładem ocenę możliwych skutków postępowania odwoławczego.

Atutem publikacji jest wyjaśnienie wątpliwości pojawiających się w związku z udziałem przedsiębiorców zagranicznych w polskich postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Szczegóły towaru


ISBN: 9788327806123 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 300
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Zamówienia publiczne
Kod: NEX-0432:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa