Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book


Seria:  Prawo w praktyce
Wydawnictwo:  LexisNexis
Kod: NEX-0263:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Od Autorów
Rozdział 1. Badania kliniczne a podatek VAT
Rozdział 2. Szkolenia dla lekarzy - stawka VAT
Rozdział 3. Nieodpłatne wydanie towarów a podatek VAT
Rozdział 4. Wybrane transakcje specyficzne dla branży farmaceutycznej na gruncie podatku VAT
Rozdział 5. Premie pieniężne, rabaty i bonifikaty na gruncie podatku VAT
Rozdział 6. Premie pieniężne, rabaty i bonifikaty na gruncie podatków dochodowych
Rozdział 7. Stawka VAT przy imporcie i sprzedaży substancji lub produktów leczniczych
Rozdział 8. Wydatki na gastronomię, catering i darowizny jako koszt uzyskania przychodów
Rozdział 9. Wydatki na wybrane działania reklamowe jako koszt uzyskania przychodów
Rozdział 10. Wydatki związane z rejestracją i dopuszczeniem leków do obrotu jako koszt uzyskania przychodów
Rozdział 11. Ceny transferowe
Rozdział 12. Leki refundowane
Rozdział 13. Próbki
Rozdział 14. Przekazywanie świadczeń osobom fizycznym - skutki na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych
Rozdział 15. Rozliczenia z uczestnikami badań klinicznych - skutki na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych
Rozdział 16. Rozliczenia z pracownikami (w tym z przedstawicielami medycznymi) - skutki na gruncie podatków dochodowych
Rozdział 17. Alkohol etylowy do wytwarzania produktów leczniczych a podatek akcyzowy

Ukryj

Opis:

Branża farmaceutyczna jest branżą bardzo ciekawą nie tylko ze względu na profil działalności, lecz także ze względu na specyficzne otoczenie prawne, wymogi regulacyjne oraz sposób prowadzenia dystrybucji leków i pozyskiwania klientów. Dlatego też firmy działające w tej branży, oprócz kwestii podatkowych wspólnych dla wszystkich podatników, borykają się z problemami podatkowymi powstającymi tylko w tej branży. Niniejsza publikacja została przygotowana z myślą o osobach zajmujących się lub zarządzających rozliczeniami podatkowymi w firmach z branży farmaceutycznej.

Publikacja jest zbiorem wybranych, najciekawszych interpretacji wydanych przez izby skarbowe z upoważnienia Ministra Finansów oraz wyroków sądów administracyjnych w sprawach podatkowych, jakie zostały wydane w ciągu ostatnich sześciu lat (2008–2013). Zamieszczone zostały w niej informacje na temat zagadnień budzących największe wątpliwości podatników z branży farmaceutycznej. Do takich zagadnień należą między innymi:

  • wydatki na różnego rodzaju działania marketingowe i reklamowe jako koszt uzyskania przychodów,
  • skutki podatkowe przekazywania świadczeń na rzecz lekarzy,
  • kwestie podatkowe związane z rozliczaniem badań klinicznych,
  • opodatkowanie VAT nieodpłatnie wydawanych materiałów związanych z reklamą,
  • aspekty podatkowe rozliczeń dokonywanych z przedstawicielami medycznymi.
Publikacja zawiera fragmenty tekstów zaczerpniętych wprost z interpretacji Ministra Finansów oraz orzeczeń sądowych. Zbiorcze podsumowanie podejścia władz skarbowych do poszczególnych zagadnień, zawarte w tej publikacji, pozwoli Czytelnikom zapoznać się nie tylko z bieżącym podejściem, ale także ocenić, jak praktyka zmieniała się w czasie.

Opracowanie zostało przygotowane przez ekonomistę i prawnika - licencjonowanych doradców podatkowych zajmujących się od lat problematyką branży farmaceutycznej. Swoje doświadczenie autorzy zdobywali w międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego i prawnego.

Szczegóły towaru


ISBN: 9788327806093 , 204
Rodzaj: , Medium: książki (WKP)
Dział: Ochrona zdrowia / Finanse w ochronie zdrowia
Kod: NEX-0263:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa