Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Bartosz Rakoczy,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  LexisNexis
Kod: NEX-0737:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów

Wstęp

ROZDZIAŁ 1. Zagadnienia wprowadzające
1. Pojęcie i funkcje dawności
2. Pojęcie i funkcje zasiedzenia służebności
3. Służebność przesyłu jako przedmiot zasiedzenia
4. Rekonstrukcja przesłanek zasiedzenia służebności przesyłu
5. Konstytucyjne podstawy zasiedzenia służebności przesyłu
6. Wnioski końcowe

ROZDZIAŁ 2. Posiadanie służebności jako przesłanka zasiedzenia
służebności przesyłu
1. Pojęcie posiadania służebności przesyłu
2. Odpowiednie stosowanie przepisów o posiadaniu rzeczy
3. Następstwo prawne a posiadanie
4. Wnioski końcowe

ROZDZIAŁ 3. Upływ czasu jako przesłanka zasiedzenia służebności
przesyłu
1. Dobra wiara jako determinant okresu posiadania
2. Rozpoczęcie biegu okresu zasiedzenia
3. Problematyka intertemporalna zasiedzenia służebności przesyłu
4. Bieg terminu zasiedzenia
5. Wnioski końcowe

ROZDZIAŁ 4. Korzystanie z trwałego i widocznego urządzenia jako
przesłanka zasiedzenia służebności przesyłu
1. Pojęcie trwałości i widoczności urządzeń
2. Odpowiednie stosowanie przepisów o służebnościach gruntowych
do służebności przesyłu
3. Wnioski końcowe

ROZDZIAŁ 5. Treść zasiedzianej służebności przesyłu
1. Uwagi ogólne
2. Zakres uprawnień przedsiębiorcy przesyłowego
3. Zakres obowiązków
4. Problematyka zasiedzenia służebności gruntowej o treści odpowiadającej
służebności przesyłu
5. Wnioski końcowe

ROZDZIAŁ 6. Zagadnienia procesowe
1. Ciężar dowodu
2. Środki dowodowe
3. Postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia i podniesienie zarzutu
zasiedzenia
4. Problematyka postępowania wieczystoksięgowego
5. Wnioski końcowe

Zakończenie

Literatura

Ukryj

Opis:

Stan prawny na 15 kwietnia 2014 roku

Wprowadzając służebność przesyłu do systemu prawa polskiego, ustawodawca chciał jak najszerzej - zarówno w aspekcie podmiotowym, przedmiotowym, jak i czasowym - uregulować sytuacje faktyczne polegające na korzystaniu przez przedsiębiorcę przesyłowego z nieruchomości innych osób. Jednym z kluczowych problemów - zarówno w teorii, jak i w praktyce - dotyczących tej instytucji było pogodzenie obecnej rzeczywistości normatywnej z tą rzeczywistością, pod rządami której dokonywano posadowienia wielu urządzeń przesyłowych.

Opracowanie jest pierwszą książką poświęconą w całości problematyce zasiedzenia służebności przesyłu. Autor analizuje poszczególne przesłanki zasiedzenia służebności przesyłu, dokonując nie tylko wykładni przepisów, lecz także prezentując własne rozwiązania. W monografii omówiono również aspekty procesowoprawne ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ciężaru dowodu oraz środków dowodowych.

W publikacji wykorzystano bogatą literaturę i orzecznictwo, niekiedy przez autora krytycznie oceniane, ze wskazaniem ewentualnych innych możliwości rozumienia poszczególnych przepisów.

Książka jest adresowana przede wszystkim do praktyków stosujących przepisy o zasiedzeniu, w szczególności do sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, prokuratorów, zarządców nieruchomości oraz właścicieli nieruchomości. Jest kierowana również do wszystkich osób zainteresowanych problematyką służebności przesyłu i jej zasiedzeniem.

Szczegóły towaru


ISBN: 9788327805607 , 238
Rodzaj: , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: NEX-0737:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów